Ana Sayfa 1998-2012 Millî Ahlak ve Eğitim

Millî Ahlak ve Eğitim

Milli irade sahibi her ülke, ahlaki çöküntüden kurtulmak için eğitimi başlıca çıkış yolu olarak kabul eder. Ülkemizde ise eğitim ahlaksızlığın nihai noktasına ulaşabilmesi için bir araç vazifesi görüyor. Aileden başlayan ve okulla devam eden eğitim, sosyal çevrenin de katılımıyla bireyin yetişmesinde rol oynar. Öyle ise ahlaki çöküntüyü ele alırken aileden başlamak doğru olacaktır. Türk aile yapısında çocuğun doğumu vatana, millete hayırlı olması dileğiyle karşılanır. Geçmişteki Türk Töresi’nde ise çocuğa isim koymak bile başlı başına bir milli irade örneğidir. Aile büyükleri atalarından aldıkları erdemleri evlatlarına aktarabilmek için çaba gösterir, evlatları da bu emeğe kahramanlıklarla cevap verir. Peki, ne oldu da Türk çocukları doğar doğmaz Amerikan tulumlarına sarılıp İngiliz mamalarıyla büyümeğe başladı? Kimler Türkçeyi öğrenemeyen çocuklara Arapça derslerinin dikte edilmesine sebep oldu?

- Reklam -

Göçebe ruhumuzla dalga geçen batı medeniyetleri, hamburger yiyip oturmak tan yağ tutmuş beyinlerini Dünyanın en hareketli ırkına benimsetebiliyorsa bunun ismi kayıtsız şartsız özentidir. Bu gibi aşağılık durumlara düşürülen çocuklarımız kendi ailelerinden de hiçbir ahlaki destek almamaktadır. Bir çocuğa babası “amcaya bir nah yap bakalım” derse çocuğun ileriki dönemlerde kendisine de okkalı bir “nah” yapmasını doğal karşılaması gerekir.

Okul çağına gelen bir Türk çocuğu sadece alfabe ve matematik temeliyle yetişiyor. Her şeyine imrendikleri batı medeniyetleri ise eğitime yeni başlayan çocuklara okumayı öğretmeden önce vatandaşlık dersi veriyor. Sorumlu birer insan olacaklarına inandıktan sonra öğretime başlıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün değerini pembe boyalı bir eve sıkıştırabilen bir milli eğitimin gerçekten milli olduğunu söylemek komik olur. Umumi Türk tarihinin okullardaki yeri ise her şeyi fazlasıyla açıklıyor. Bizi biz yapan, Dünya’daki farklılığımızı ortaya koyan İslamiyet öncesi Türk tarihi sanki Türk evlatlarından saklanıyor. Bunun sebebi büyük şanımızdan kendi insanlarımızın korkması ve dini taassuptur. Anadolu’ da bira içip bar, pavyon gezen bir genç, bozkırda ata binip ok fırlatan bir başka gençten tabi ki korkacaktır. Hâlbuki milli bir eğitim bu korkuyu haklı bir övünç kaynağına çevirebilir.

Üniversiteler milli ahlakın eksikliğini en iyi anlatan kurumlar olarak dikkat çekiyor. Gençlerin, kendi fikirlerini açıkça savundukları bu okullarda aslında ne kadar fikirsiz oldukları su yüzüne çıkıyor. Erkeklerin delikanlılığı takım elbiselerinin astarında kaybettikleri, bayanların ise hanımefendiliği fon-do-tenle gizledikleri bu eğitim kurumları ülkeye hızla ahlaksızlık abideleri yetiştiriyor. Öğrencilere verilen burslar ve krediler cep telefonu taksiti olarak yabancı sermayenin cebine geri giriyor. Üst düzey insanlar yetiştirmesi gereken bu üniversiteler en kısa zamanda okul yönetmeliklerine ahlaki tedbirler eklemeli, bu sayede başımıza gelecek sıkıntıları engellemelidir. Aksi takdirde ahlaksızlık üzerine yapılacak doktoralara tam not vermek zorunda kalabilirler.

Eğer Türk gençlerinin geleceğini düşünen kurum, kuruluş veya sorumlu insanlar varsa ki olduğuna hala inanıyorum, taşın altına ellerini soksunlar. Yüzyıllardır Dünya’ya medeniyette ve ahlaki alanda öncülük etmiş bir ırkın evlatlarını bu halde görmek umarım birilerini düşündürüyordur. Sık sık geçmişteki barbarlığımızdan söz eden ve bizi kılıçla açtığımız kapıların önünde zincirle bekleten aydınlık entelektüellerin amacına ulaşmalarını engellemenin tek yolu Türk töresini yeniden günlük hayatımızda tatbik etmektir. Çıkılmasını ümitle beklediğimiz bu kutlu yolda Tanrı yine bizimle olacaktır. Türk seciye ve ahlakının hak ettiği yerde olması demek ülkemizin ve soyumuzun da hak ettiği yere ulaşması demektir. Türk ırkının mayasındaki saflık hiç kimseye acizlik gibi gelmesin. Bu yüce millet en kısa zamanda titreyip kendisine dönecektir. Çünkü atalarımız böyle emretmiştir.

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -