Ana Sayfa 1998-2012 MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR

MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR

Tarihin en problemli halklarından biri olan İsrailoğulları, geçmişten bugüne değin her zaman huzursuzluk yaratarak, insanları rahatsız etmeyi başarmışlardır. Bu özelliklerinden dolayı da dünyanın hiçbir milleti tarafından sevilmezler. Çünkü daima fitne ve fesatla uğraşarak herkesi birbirine düşürürler.

- Reklam -

İşte bu yüzden nefret kaynağı olan bu halk zaman zaman iticiliklerinin de cezasını çekmişlerdir. Yakın tarih itibarıyla, Dünya Savaşları esnasındaki durumlarını örnek gösterebiliriz.

Türkler, bu millet ile bildiğimiz kadarıyla 8-9. asırlarda Hazar Türklerinin İslamiyet ve Hrıstiyanlığın baskılarından kurtulmak amacıyla bir siyasi manevra şeklinde Yahudiliğin Karaim mezhebini seçmek suretiyle yakınlık kurmuşlardır. Bunun yanısıra Tevrat’taki bazı bilgilere bakacak olursak, İsraillil er Türkleri çok eskiden tanıyorlardı. Muhtemelen de Türkler onları 5. yüzyılda Türk-Hunların Anadolu ve Arap Yarımadasına yaptıkları seferler sayesinde öğrenmişlerdi. Türklerin Anadolu’ya, 11. asırla birlikte büyük kitleler halinde gelmeleri ve fetih esnasında Türk insanının “Çıfıt” diye adlandırdığı bu halk İsraillilerdir. Türkler, Osmanlı ile hem Anadolu, hem de Balkanlara yerleşince, bu coğrafyalarda yaşayan Yahudilerin yeni efendisi Türkler oldu. Ama Türk insanı ne Yahudilere ne de diğer azınlıklara hiçbir vakit 2. veya 3. sınıf vatandaş muamelesi yapmadı. Türkiye’nin insanları açısından durum bu gün de farklı değildir. Eğer bunun tersi olsaydı, sorarız sizlere 600 yıllık Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü sahalarda Türk’ten ve Müslümandan başka insan yaşar mıydı?

16. asırda, Avrupa’da Yahudilere baskılar başlayınca, pek çoğu Osmanlı tebası akrabalarının yanına sığınmıştır. Bu yıllarda Türk oğlu Türkler sarayın duvarlarına kadar yaklaşamazken, onlar içine girdiler. Vezirliklere, hekimbaşılıklara vs. yükseldiler. İstanbul’un en zengin ailelerini onlar meydana getirdi. Padişahların fermanlarıyla özel izinler aldılar, ayrıcalıklı kapitalist bir sınıf oluşturdular. Türk köylüsünü, esnafını sömürdükçe sömürdüler. Varlıklarının sebebi olan Osmanlı Devleti’ne faizle para vererek, bir borç batağı içine düşmesine sebep oldular.

Haçlı Seferleri sırasında, 16. yüzyılda ve 20. asrın başlarında hiçbir ön şart aranmadan Türk topraklarına sığındılar. Türk’ün hoşgörü ortamında dillerini, edebiyatlarını, hülasa kendilerine ait ne varsa yaşadılar. Kimse de onlardan bir şey istemedi.

Bugün Türkiye’de 20.000 civarında Yahudi bulunuyor. Her türlü alanda, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu bütün haklardan yararlanmaktadırlar. Bu ülkenin en zengin vatandaşlarının başında Yahudiler, Rumlar ve Ermeni asıllılar gelmektedir. Milli Mücadeleyi yapan, bu vatan, bu bayrak için ölenlerin çocukları halâ fakir. Gerçekte ikinci sınıf vatandaş onlar. Son zamanlarda kanlarıyla kazandıkları bu ülkeden bile çıkarılmak istenmekteler.

Bütün bunlar bir yana İsrailliler nankörce, ağabeyleri ABD’nden örnek alarak, dünya ekonomisine yön vermenin rahatlığı içinde, Türkiye’yi dize getireceğini, her dediğini yaptıracağını, Orta Doğu’nun kabadayısı olduğunu sanıyor. Ama yağma yok, uyuyan kurt yakında uyanacak, hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

- Reklam -

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -