Ana Sayfa 1998-2012 Kütüphanecilikle İlgili Seçkin Bir Eser

Kütüphanecilikle İlgili Seçkin Bir Eser

Necmettin Sefercioğlu: Arayış, Kütüphanecilik ve Kütüphaneler Üzerine Görüşler ve Düşünceler, Yayınlayan: Türk Kütüphaneciler Derneği. Ankara 1999 Öncü Limited Matbaası. 310 s. 24 cm. “Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları: 30.”

- Reklam -

Yukarıda bibliyografik künyesini verdiğimiz eser, Prof. Dr. Necmettin Sefercioğlu’nun kütüphanecilik ve kütüphaneler hakkındaki yazı ve tercümelerinden seçilmiş bir demet sunuyor.

Şüphesiz bu yazılar, onun kırk yıla yaklaşan bir meslek hayatının yansımalarıdır. Diğer taraftan, araştırma, tebliğ ve makalelerde sunulan görüş ve düşünceler, Türk kütüphaneciliğinin geliştirilmesine yönelik arayışlar olarak değerlendirilmelidir. Kitabın adının da, bu düşünce ile bu şekilde belirlendiği muhakkaktır.

Eserde yer alan yazı ve tercümeler, 1959’dan 1999’a kadar uzanan bir zaman dilimi içerisinde yer almıştır. Belirtildiği gibi, yazarın bütün yazıları kitapt a yer almamıştır. Eserin sonunda; “Necmettin Sefercioğlu’nun Başlıca Meslekî Verimleri” başlığı altında: “Monografik çalışmalar”, “Telif yazıları ve bildirileri”, “Çeviri yazıları”, “Popüler yazıları”, “Özgeçmiş, Anma ve anı yazıları”, “Tören konuşmaları”, “Açık oturum ve röportaj konuşmaları” ve “Tanıtma yazıları” verilmiş olup, bütün bu çalışmaların tamamı 200’dür.

•••

Necmettin Sefercioğlu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü 1960’da bitirmiş, Millî Kütüphane’de görev almış (1959). Daha sonra DTCF Kütüphanecilik Bölümü’ne asistan olmuş (1962). Bir ara ABD’ne giderek uzmanlık alanında bilgi ve tecrübesini artırmıştır (1964-65). “Türk Kütüphaneleri İçin Konu Başlıkları” adlı tezi ile doktor olmuş (1968). 1984’te doçentliğe yükselmiş; Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Gazi Üniversitesi’nde profesörlüğe yükselen Necmettin Sefercioğlu 1998 yılında emekliye ayrılmıştır. Halen Fatih, Gazi üniversiteleri ile DTCF’de ders vermeye devam etmektedir.

- Reklam -

•••

Necmettin Sefercioğlu, öğrencilik döneminden başlayarak Türk kütüphaneciliğinin geliştirilmesi ile ilgili bütün faaliyetlere bilfiil katılmış ve inkâr edilmez büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Kamu yararına çalışan Türk Kütüphaneciler Derneği’nin çeşitli organ ve kademelerinde çalışmış, bu derneğin yayın organı ve Türkiye’nin kütüphanecilik alanındaki tek meslekî dergisi olan Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin çıkarılmasına 1959 yılından itibaren Yazı Kurulu Üyesi, Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi olarak hizmette bulunmuştur.

Meslekî ve kültür konularındaki yazılarının çoğu da, adı anılan bültende neşredilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından yayımlanan “Kataloglama Kuralları”nın (1980) Baş editörlüğünü yapmıştır.

•••

- Reklam -

Necmettin Sefercioğlu çeşitli tarihlerde, Türk Ocakları Genel Merkezi’nde de görev almıştır. Halen, Türk Ocakları Genel Merkezi Hars Heyeti üyesi ve Türk Yurdu’nun Genel Yayın Müdürü’dür.

Necmettin Sefercioğlu Türk milliyetçiliğine karşılıksız hizmet etmiş isimlerden biridir. 1998 yılında, “Türk Ocaklarına Hizmet Armağanı” ile ödüllendirilmiştir.

•••

Türk kütüphaneciliğine, kütüphaneci, öğretim üyesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı olarak uzun yıllar unutulmaz hizmetlerde bulunmuş olan Prof. Dr. Necmettin Sefercioğlu’nun bu eserini yayınlamakla, Türk Kütüphaneciler Derneği, hem kütüphanecilik literatürünü zenginleştirmiş hem de bir kadirşinaslık göstererek vefa borcunu ödemiştir.

•••

Hocamız, ağabeyimiz, dâvâ adamı, Türk milliyetçisi Necmettin Sefercioğlu’na sağlıkla geçecek uzun ömürler, sevgiler, saygılar…
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -