Ana Sayfa 1998-2012 KİTAPLAR: Bilenlerin Dilinden IRAK TÜRKLERİ

KİTAPLAR: Bilenlerin Dilinden IRAK TÜRKLERİ

Çeşitli konulardaki araştırmaları, röportajları ve kitapları ile tanınan Oğuz Çetinoğlu’nun son eserlerinden biri. Çetinoğlu, bu kitabında konuyu yakından bilenlerin gözüyle Irak Türklerini dikkatimize sunuyor. Eser, Prof. Dr. Ömer Alparslan Aksu’nun ve Cengiz Eroğlu’nun takdim yazılarıyla başlıyor. Arkasından Oğuz Çetinoğlu’nun “Başlarken” adlı giriş yazısını okuyoruz. Irak hakkındaki kısa bir tanıtımdan sonra röportajlara geçiliyor. Bu bölümde Prof. Dr. Suphi Saatçi Dr. Nefi Demirci, Dr. Bilal N. Şimşir, Kemal Beyatlı, Mehmet Tütüncü, Deniz Musa Tütüncü, Salah Nevres, Habib Hürmüzlü, İzzettin Kerkük, Mehmet Şadi Polat, Hasan Demirci ile yapılmış röportajlara yer verilmiş. Bu röportajlardan Irak Türklerinin dünü ve bugünü hakkında doyurucu bilgiler ediniyoruz. Ayrıca her röportajın başında, röportaj yapılan kişinin biyografisi de yer alıyor. Daha sonra “Irak’ta Kim Kimdir?” bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde Şerif Hüseyin’den Mesut Barzanî’ye kadar kısa portreler veriliyor. Kitapta son olarak da Irak diktatoryasının şehit ettiği Türklerin isimleri yer alıyor.

- Reklam -

Irak Türklerinin acıklı hâli Türk dünyasının kanayan yaralarından biridir. Bu bölgede yaşayan Türk topluluğunun önde gelen isimleri yıllar boyunca tutuklanmış, hakarete uğramış, haksız yere idam edilmiş veya kurşunlanıp öldürülmüştür. Türkiye bütün bu gelişmeler karşısında çok kere sessiz kalmıştır. Böyle olunca da Irak Türklerinin üzerindeki baskı arttıkça artmıştır. Hele ABD’nin Irak’ı işgali sırasında Barzanî’nin Kerkük’e doldurduğu Kürtler, bu güzelim şehirdeki nüfus dengesini tamamen bozmuştur. Kerkük’e doldurulan silâhlı Kürtler her şeyden önce nüfus ve tapu idarelerini basıp yağmalayarak bu şehirdeki Türklük damgasını yok etmek istemişlerdir. Bu da gösteriyor ki Kürt yöneticiler Kerkük’ün Türk olduğunu iyice biliyorlar ve onun için Türklere ait her tarihî belgeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Oğuz Çetinoğlu çalışkan ve velûd bir yazar. Eserleri ve makaleleri arka arkaya yayınlanıyor. Hemen bütün eserlerinde Türk dünyasının Türkiye Türklüğünün önemli meselelerini ele alıyor, kültür ve fikir dünyamıza yeni pencereler açıyor. Bu gayreti elbette takdire değer.

Eseri, sitemizi ziyaret eden dostlarımıza tavsiye ediyoruz. (Bilgeoğuz Yayınları 0212 527 32 65)

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -