KİTAPLAR

Unutulmayan Türkmen Şairlerinden

- Reklam -

AĞABABA (Hıdır Lütfü)

ABD’nin Irak’ı işgaliyle haber bültenlerinin içinden hiç çıkmayan, Türk dünyasının kanayan yarası hâline gelen Kerkük ve çevresini iyi tanıyan, bu bölge üzerinde oynanan oyunları yazılarında ibretle açıklayan Nefi DEMİRCİ’nin, Kerkük Türkmen şairlerinden Hıdır Lütfü’yü anlattığı kitabı yayınlandı.

Türkmen çevresinde “Ağababa” diye anılan Hıdır Lütfü 1880’de Kerkük’ün Çay mahallesinde dünyaya gelmiş, 1959’da yine orada vefat etmiştir.

Nefi DEMİRCİ’nin hazırladığı kitapta, Ağababa (Hıdır Lütfü)’nın biyografisinden sonra, eldeki mevcut şiirleri ile, muhtelif yerlerde yayınlanmış bir kısmı nesirleri bir araya getirilmiş.

Bir toprak parçasının “vatan” özelliği kazanabilmesi için lâzım olan hususlardan biri de, o toprakta yaşayanların konuştuğu dille meydana getirilen edebiyattır. Kerkük’ün Türk vatanı oluşunu Fuzûlî’den mülhem şiirleriyle Hıdır Lütfü de mısralarında duyuruyor.

Nefi DEMİRCİ, AĞABABA – Hıdır Lütfü, İstanbul, 2005 Tel: (0212) 482 11 01

- Reklam -

SÜRGÜNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÛMETİ

Türk coğrafyasının mukaddes parçası Doğu Türkistan, 1949 yılından beri Kızıl Çin’in işgali altında bulunuyor. Divanü Lügati’t-Türk ile Kutadgu Bilig bu topraklarda yazıldı. Ama bugün, Kaşgar’da, Urumçi’de, Turfan’da Türklük yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kızıl Çin’in uyguladığı plânlı programlı soy kırımı, her geçen gün artan bir şiddetle devam ediyor.

Türkiye’nin, resmî sıfatlarla sahiplenemediği Doğu Türkistan dâvâsı, 12 Eylül 2004 günü ABD’nin başşehri Washington’da kurulan “Doğu Türkistan Sürgün Hükûmeti” ile yeni bir safhaya girdi.

Bahsedilen “Sürgün Hükûmeti”nin Turizm Bakanı olan İsmail CENGİZ, Doğu Türkistan mücâdelesini dünü ve bugünüyle bir kitapta toplamış.

- Reklam -

Türklük idealine gönül veren herkesin kalbinde ve vicdanında, Doğu Türkistan’a ayrılmış bir bölüm, mutlaka vardır. Bu kitabı, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği yayınlamış.

İsmail CENGİZ – Sürgündeki Doğu Türkistan Hükûmeti, İstanbul, 2005. Tel: (0 212) 558 69 63

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -