Kitaplar

YÜZYILIMIZDA YALNIZ YOLCULUĞUM

- Reklam -

1913 Marsilya doğumlu olan Roger Garaudy fikir, sanat ve eylem adamı olarak 20. yüzyılın en önemli isimlerinden.

Ömrü boyunca sömürgeciliğe, tabiatın tahrip edilmesine, insanları köleleştiren sistemlere, inancı körelten materyalist felsefeye karşı mücadele vermiş bu büyük dava adamı sancılarının ve tecrübelerinin insanlığa ışık tutabilm esi ümidiyle hatıralarını kaleme aldığı kitabının önsüzünde “Ben geçitleri de yaşadım, çıkmazları da. İstedim ki, bunca mücadelenin, düşüşün ve yanlışın, umudun ve kardeşce buluşmaların bana kazandırdıkları benimle gömülmesin” diyor.

Eylemi imanın dışa vuran ifadesi olarak niteleyen Garaudy Fransız direniş hareketinin en gözüpek savaşanı ve 20. yüzyıl fikir dünyasının en üretken mütefekkiri olmasına rağmen siyonizmin dünya yüzündeki oyunlarını belgeleyen kitaplarından dolayı mahkum edildi. Kendi ülkesi Fransa bu bilge evlâdını siyanostlerin şerrinden korkarak yok farzetti. Bir zamanlar fikirleriyle beslediği Avrupa tam bir ikiyüzlülükle onun müslüman oluşunu hazmedemedi. Oysa Garaudy kendi ifadesiyle yönünü değil, cemaatini değiştirmişti. Savunduğu ilke aynıydı, insan olmanın onuruna yaraşır, insanca bir düzende birliktelik.

Cemal Aydın’ın mükemmel Türkçesi ile dilimize kazandırılan “Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum” asker, siyasetçi, aydın kısacası her kesimden insanın düşüncelerine ve duygularına ufuk açacak, okunması gerekli önemli bir kitap.

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

Tel: 0212.527 50 32 – 526 16 15

- Reklam -

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -