Ana Sayfa 1998-2012 Kitap Dünyası

Kitap Dünyası

3 MAYIS 1944 VE TÜRKÇÜLÜK DÂVÂSI

- Reklam -

Türkçülüğün yakın tarihinde bir dönüm noktası sayılan 3 Mayıs olayları ve onu takip eden Türkçülük dâvâsı, şimdi bir kitapçık şeklinde okuyucuya sunuluyor. Türkçülüğün verimli yazarı Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun daha önce hazırladığı “Türkçü Dergiler” ve “Milliyetçi Dernekler” kitaplarından sonra bu yeni eseri de T ürk Ocakları Ankara Şubesi yayınlamış. Ankara Şubesinin yayınladığı kitap sayısı da bu suretle 43’e ulaşmış durumda. Önemli bir rakam.

Sefercioğlu, kitabı beş bölüme ayırmış:

1. Bölüm: 3 Mayıs 1944 Olayları

2. Bölüm: Soruşturmalar ve İşkenceler

3. Bölüm: Türkçülük Dâvâsı ve evreleri

4. Bölüm: İlgili başka dâvâlar

- Reklam -

5. Bölüm: Türkçülük Dâvâsı’nın bazı sonuçları

Kitabın sonuna ise Atsız’ın Şükrü Saracoğlu’na yazdığı açık mektuplar, 18 mayıs 1944’te

yayınlanan resmî tebliğ, İsmet İnönü’nün 19 Mayıs 1944 nutku ve İçişleri Bakanlığı’nın Türkçüler listesi eklenmiş. Böylece konuyla ilgili belgeler de okuyucuya sunulmuş oluyor. Özellikle genç Türkçülerin bu kitabı edinip okumalarında yarar vardır. 3 Mayıs’ı gönülden kutlayan, fakat bu kutlamanın sebeplerini iyi bilmeyenler de bu suretle aydınlanmış olacaktır.

Necmeddin Sefercioğlu’nu ve Ankara Türk Ocağı’nı kutlamamız gerekiyor.

Kitabın edinme adresi:

- Reklam -

Türk Ocakları Ankara Şubesi

G.M.K. Bulvarı, Nu: 55/12 Maltepe/Ankara

Tel: 0312 231 04 97 O Belgegeçer: 0312 229 11 70

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -