Ana Sayfa 1998-2012 KİTAP DÜNYASI

KİTAP DÜNYASI

ÇAĞCIL TÜRKÇÜLÜK

- Reklam -

Orkun okuyucularının yakından tanıdığı Celadet Moralıgil, Türkçülükle ilgili yazılarını “Çağcıl Türkçülük” adıyla kitap hâline getirdi. Bu yazılar, Orkun’un çeşitli sayılarında Celadet Moralıgil, Turan Kazanlı ve Ayça Yıldız Tanrıdağlı adlarıyla yayınlanmıştı.

Celadet Moralıgil’in yazıları, dergide yayınlandığı zaman değişik yönlerden itirazlarla karşılaşmış, ona kızanlar ve öfkelerini açıkça bildirenler görülmüştü. Ancak, Moralıgil, uzun ve zen in hayat tecrübesiyle, geniş kültürü ve kendine özgü dünya görüşü ile bunlara aldırış etmeden görüşlerini açıklamaya devam etmişti. Onun irtica ve Atatürk düşmanlığı gibi konulardaki hassasiyeti ve tepkileri bir kısım okuyucuya da ışık tutmuş, onların olayları çok yönlü düşünmelerine yardımcı olmuştu. 2001-2006 arasında yayınlanmış bu yazılar şimdi bir bütün olarak yeniden dikkatlere sunuluyor.

Yazılarında da belirttiği gibi, Celadet Moralıgil, eski, inanmış ve hiç dönmemiş olan bir Türkçü. Görüşleri, kalıplaşmış bazı kimseler tarafından paylaşılmasa bile, en azından dikkate alınacak, üzerinde durulacak önemde. Kaldı ki – öz bakımından da aykırı sayılmaz. Celadet Moralıgil’in Türkçesi, ifade tarzı ve üslûbu profesyonel yazı erbabından hiç de aşağı değil. Hele, pek çok yayın organında gördüğümüz “yazar”lara örnek olacak kalitede. Yer yer mizaha ve ironiye de yer verdiği yazılarındaki üslûp, tepkili olduğu şahıslara ve eğilimlere karşı hayli iğneli. Her gün ve her vesileyle rastladığı ahmaklıklar anlayışsızlıklar, sığlıklar, hepimiz gibi, onu da sinirlendiriyor ve hayalindeki Türkçülüğün bu olmadığını ifadeye zorluyor. Ama, aynı zamanda nasıl olması gerektiğini de gösteriyor.

“Çağcıl Türkçülük” Moralıgil’in görüşlerine katılmayanların dahi okuması gereken, faydalı ve yapıcı bir eser. Kütüphanelerimizde yer verilmeye lâyık.

İsteme adresi: celadet@gmail.com, Faks: 0216 712 13 05, PK. Şile/İstanbul

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

Abay Kunanbaev

Zaferler Ayı

- Reklam -