Ana Sayfa 1998-2012 KİTAP DÜNYASI

KİTAP DÜNYASI

KÜLTÜR ZENGİNLİKLERİMİZ

- Reklam -

Ciddî ve muhtevalı yazılarıyla ORKUN okuyucusunun yakından tanıdığı Oğuz ÇETİNOĞLU; hacimli, malûmatlı bir eser yayınladı.

KÜLTÜR ZENGİNLİKLERİMİZ adını taşıyan eserinde ÇETİNOĞLU, bugünkü Türkiye’nin siyaset, kültür ve sosyal hayatına dair sorulması gereken pekçok soruyu hem soruyor, hem de doyurucu cevaplar veriyor.

Kitapta dört bölüm var. Birinci bölümün başlıkları şöyle:

– İlk insandan Türklere ırkların oluşu umu

– Etnik Grup Kavramı

– Efsanelerde ve Destanlarda Türkler

- Reklam -

– Anayurttan Cihan Devletine

– Oğuzlar, Türkmenler ve Selçuklular

– Türkler

– Türk Kökenli Topluluklar

– Tarihte Türk Devletleri

- Reklam -

– Selçuklular

İkinci bölüm, Osmanlı Devleti’ne ayrılmış ve şu konu başlıklarıyla takdim edilmiş.

– Osmanlı Devleti

– Osmanlı Kültürü

– Osmanlı’da Edebiyat ve Müzik

– Osmanlı’da Ak da vardı Kara da!

– Osmanlı Devleti Neden Çöktü?

Üçüncü bölüm Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bugün Türkiye sınırları içinde yaşayan Türk ve gayr-ı Türk toplulukları anlatıyor:

– Türkiye Cumhuriyeti

– Türk Kültürü

– Türkçe

– Abazalar

– Afşarlar

– Alevîler

– Arnavutlar

– Bektâşîler

– Boşnaklar

– Çeçenler

– Çepniler

– Çerkezler

– Çingeneler

– Dürzîler

– Ermeniler

– Gürcüler

– Kürtler

– Lâzlar

– Mevlevîler

– Mûsevîler/Yahudiler

– Nastûrîler ve Keldânîler

– Nusayrîler

– Pomaklar

– Rumlar

– Sarıkeçililer

– Süryânîler

– Şamanlar

– Şiîler

– Tahtacılar

– Tatarlar

– Türk Ortodokslar

– Vehhâbîler

– Yezidîler

– Yörükler

Türkiye’nin kültür zenginliklerini merak edenlerin mutlaka okumaları lâzım gelen bu eseri, erbâbına tavsiye ediyoruz.

KÜLTÜR ZENGİNLİKLERİMİZ, Oğuz ÇETİNOĞLU, BİLGEOĞUZ Yayınları, İstanbul, 2006, 374 sh.

Tel: (0212)-288 65 42

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -