Ana Sayfa 1998-2012 KİTAP DÜNYASI

KİTAP DÜNYASI

ÖLÜMÜNÜN ELLİNCİ YILINDA

- Reklam -

PROF. DR. HÜSEYİN NAMIK ORKUN

Büyük Türk milliyetçisi Hüseyin Namık ORKUN’un, ellinci ölüm yıl dönümü münasebetiyle, Türk Ocakları Ankara Şubesi tarafından 7 Nisan 2006 günü, Ankara’da Gazi Üniversitesi Yüzüncü Yıl salonunda bir panel düzenlenmişti.

Türkân HACALOĞLU, Prof. Dr. Reşat GENÇ, Prof. Dr. Konçuy MERGEN (Hüseyin Namık ORKUN’un kızı), Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ ve ORKUN’un Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN’un konuşmacı olarak katıldığı bu panelde, rahmetli ORKUN’un hayatı, ve eserleri üzerinde çok değerli çalışmalar takdim edildi.

Bu paneldeki konuşmaları, Yücel HACALOĞLU bir kitapta toplamış. Türklük Bilgisi vâdisin de dâima parlayacak bir yıldız olan Hüseyin Namık ORKUN tarihten hukuka, destandan lengüistik çalışmalara uzanan çok geniş bir yelpazede temel eserler vücuda getirmiştir.

Türk Ocakları Ankara Şubesine bu panel ve kitap faaliyeti dolayısıyla teşekkür ediyor, rahmetli Hüseyin Namık ORKUN’u da hürmetle yâd ediyoruz.

Ölümünün 50. Yılında Prof. Dr. Hüseyin Namık ORKUN- Hazırlayan: Yücel HACALOĞLU, Türk Ocakları Ankara Şubesi, Ankara 2006, 44. sh.

- Reklam -

Tel: (0312)-231 04 97

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ

Türkiye’nin çok partili döneme geçişinde mühim bir yeri olan Demokrat Parti; siyâsî, ekonomik, dinî vb. değişik yönlerden mercek altına alınmış, bu yönleri araştıran, inceleyen bir hayli çalışma yapılmıştır. Fakat, Demokrat Parti kadrolarının eğitim sâhasında yaptığı veya yapmak istediği yenilikleri, reformları içine alan akademik faaliyet, yok denecek kadar azdır.

Türk Ocakları Ankara Şubesi, Demokrat Parti’nin eğitimdeki sembol isimlerinden Tevfik İLERİ’yi inceleyen bir çalışma yaptırmış. İskender OKUDAN’ın hazırladığı kitabın ilk iki bölümünde; DP’nin kurulması, iktidara gelişi ve parti programındaki eğitime âit konular ele alınıyor ve Tevfik İLERİ’NİN hayâtı ile ardından yazılanlar bir araya getiriliyor.

Üçüncü bölümde, Tevfik İLERİ’nin Millî Eğitim Bakanlığı döneminde yapılan eğitim çalışmaları muhtelif başlıklar hâlinde ve istatistikî bilgiler verilerek değerlendiriliyor.

- Reklam -

Dördüncü bölümde yaygın eğitim; beşinci bölümde de farklı alanlardaki çalışmaları ele alınan Millî Eğitim Bakanı Tevfik İLERİ, hem siyâsî tarihimizin, hem de eğitim târihimizin unutulmaz isimlerinden biri.

Kitabın sonunda fotoğraflarla küçük bir Tevfik İLERİ albümü sunulmuş ve el yazısından birkaç örnek satır verilmiş.

Türk millî eğitiminin köşe taşlarından rahmetli Tevfik İLERİ’yi, bu kitap vesilesiyle bir defa daha saygı ile hatırlıyoruz.

Millî Eğitim Bakanı Tevfik İLERİ, İskender OKUDAN, Türk Ocakları Ankara Şubesi, Ankara, 2006-99 sh.

Tel: (0312)-231 04 97

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -