Ana Sayfa 1998-2012 “Kayıp İstasyon”un Kaybolmayan Yolcuları

“Kayıp İstasyon”un Kaybolmayan Yolcuları

- Reklam -

Edebî eserlerin hakkıyla anlaşılabilmesi, yeterince değerlendirilebilmesi için, ediblerin şahsiyetlerinin iyi bilinmesi gerekiyor. Bu yüzden “edebî portre” çıkarma işi, bütün dünyada olduğu gibi bizde de önem kazanmaktadır. Edebiyat tarihi çalışmalarının vazgeçilmez yardımcılarından biri, bu tür portre çıkarma ve anekdot toplama emeklerid ir.

Araştırmacı yazar Mehmet Nuri YARDIM, edib merkezli çalışmalarıyla tanınan velûd ve gayretli bir kalem. Bu tarzda vücuda getirilmiş bir hayli eser yayınlayan YARDIM, son olarak KAYIP İSTASYON’u okuyucularıyla buluşturdu.

Yazar, her ne kadar kitabının önsözünde: “Peki, kayıp yazarlarımız, yitik edebiyatçılarımız sadece bu 12 isimden mi ibaret?” diyerek, ele alınan ediblere “kaybolmuş” sıfatını veriyorsa da; bu isimlerin en büyük edebî istasyon olan millet hafızasında pek canlı bir şekilde yaşadıkları, KAYIP İSTASYON’un içine girilince hemen anlaşılıyor.

- Reklam -

Abdülhak Şinasi Hisar, Hammamizâde İhsan, Ercüment Ekrem Talû, Sermet Muhtar Alus, Osman Cemal Kaygılı, Refi’ Cevat Ulunay, Nihad Sâmi Banarlı, Sofi Hûri, Ziya Osman Saba, Safiye Erol, Nahit Sırrı Örik ve Bahaeddin Özkişi’nin tanıtıldığı KAYIP İSTASYON’u Türk edebiyatı ile ilgilenenlere bir baş ucu kitabı olarak tavsiye ediyoruz.

Mehmet Nuri YARDIM, KAYIP İSTASYON, Şule Yayınları, Aralık 2005, İstanbul

Tel: (0 212) 528 23 57-528 11 46

 

- Reklam -

Son Yayınlananlar

- Reklam -