Ana Sayfa 1998-2012 Kapitalizm, Politika, Siyaset ve İdeoloji üzerine

Kapitalizm, Politika, Siyaset ve İdeoloji üzerine

Birçok insanın, üzerinde hiç düşünmediği, birbiriyle aynı sanıp teorik anlamda hatalar yaparak içinden çıkamadığı, içinden çıkmak gereğinin farkında olmadığı, ayrı ama birbirini besleyebilen sistemlerdir siyaset, politika ve ideoloji.

- Reklam -

Politika köken itibariyle eski Yunan’dan gelmekte; poli (çok-çoklu)-tika (yüz-yan) kelimelerinden oluşmaktadır.Kısaca insanların ortak karar almak adına yapması gereken işleri ifade eder denilebilir.Bugün siyaset ve politika birbirlerini desteklemekle birlikte farklı kelime anlamlarına sahip olmasına karşın birbiriyle eş anlamlı olarak kullanılmakta. İdeoloji ise belirli bir hedefin gerçekleşmesi arzusuna sahip insanları bir şemsiye altına toplayan ve bu hedefin gerçekleşmesine dönük sosyal ve kişisel hayata tam anlamıyla nüfuz eden aslında bir yaşam tarzına sahip ve bu tarzı öngören düşünce sistematiğidir. Bugünün dünyasında İdeoloji ile politikayı birbirinden ayıran temel unsur da burada yatmakta. Şöyle ki; tüm politikacıların teorikteki vaadi, hedefi tüm ü keyi kalkındırmak,refah seviyesini artırmaktır. Fakat bunun nasıl gerçekleşeceği ile ilgili değişken parti programları dışında bir gayeleri yöntemleri yoktur. Çünkü bilakis kendilerinin, kuruluşunda öngörülmüyor olsa da, bir ömrü vardır, kanunlarla çevrelenmiş sınırları söz konusudur. Bir takım değişiklikler, düzenlemeler, yenilikler getirebilir fakat bunu yaparken kısa süreli hedefleri vardır sistemi değiştirebilmesi mümkün değildir. Yaptığı düzenlemeler de bir süre sonra yine kendisi yada rakip bir başka siyasi parti tarafından değiştirilebilir ki bugün ülkeler bu anlamda incelense ciddi bir uygulama çöplüğü olduğu görülecektir. Ve politikanın bir başka gerçekliği de destekleyen unsurların,grup ve bireylerin beklentileridir. Bir siyasi parti veya politikacı bir yere gelirken destekçilerinin de beklentilerini yanında getirir,bu politikanın doğal sonucudur. Eğer beklentileri karşılamaz iseniz bir daha aynı şansı göremeyebilirsiniz Özetle hem vizyonunuzu gerçekleştirmek hem de destekçilerinizi memnun etmek durumundasınız ve çoğu zaman birbirleriyle çelişen bu iki paradoks arasında ezilirsiniz. “Birey” ve “biz” olmak arasındaki fark en basit anlamdaki ayrımdır.

Politikacılar dar ve geniş anlamında birey olarak hareket etmekteyken ideoloji sahipleri hiçbir fark gözetmeksizin “biz” olarak hareket etmektedir. Ve bu bir yaşam tarzı, sosyal ve bireysel hayatı da kapsayan bir penceredir. Politika ise bu anlamda zaman zaman ideolojilerden de destek gören, beslenen bir akımı temsil edebilen yöntemlerdir. Herbir politikacı bir ideoloji adamı gibi davranabilmekte yada dönem dönem çıkarlar uğruna bu şekilde görünmekteyken hiçbir ideoloji adamı konjonktüre-dalgalanmalara karşı değişiklik göstermez, rüzgara göre yön tayin etmez.Bireysel çıkarları yoktur ve politik alandaki dalgalanmaların kendisiyle karşı karşıya geleceğini bilir. Çünkü ideolojiler’de ben değil biz vardır. Siyasi partiler ve politikacılar ise dönemsel koşullara göre bir takım ideolojik reflekslere hizmet edebilirler. Bu bazen yaradılışın gereği olarak gerçekleşir zaman zaman da destek alabilmek için yapılan aksiyonvari hareketlerdir.Fakat bu tür aksiyonlar,refleksler asla o siyasi partinin ideoloji partisi olduğunu göstermez. Çünkü ideoloji siyasi partilerden ve politikadan her anlamda (ömür, vizyon, tarz, çerçeve) farklıdır.

Bugün dünya siyasetinde söz sahibi politikacılar dikkatle incelenirse farklı partilerde fakat aynı ideolojiye sahip insanları gördüğümüzü düşünebiliriz. Nitekim bugün dünyadaki farklı siyasi partilerde hayatlarını devam ettiren tüm kapitalist insanları buna örnek olabilir. Oysa ki kapitalizm bir ideoloji değil aksine politikanın, siyasetin ortaya çıkış nedenidir. Çünkü bireysellik yani “ben” bu şeytani düşüncenin kökenidir. Gerek siyaset, gerekse politika kapitalizmin hizmetkarıdır. Hepsinin yolu aynı kapıya çıkmaktadır. Siyasi partiler ve politikacılar arasındaki rekabet ise kendi tarihlerinden önce de var olan ideoloji ve destekçilerinin dinamizmini kullanmak, onları pasifleştirmek, terbiye etmektir(?) İşte siyasetin kelime anlamı da bu değil mi zaten?

İdeolojiler siyasetçilerin,politikacıların kirletemeyeceği kadar mukaddes ve sistemli bütünlerdir.

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -