Ana Sayfa 1998-2012 İRAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERE DİKKAT

İRAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERE DİKKAT

Öyle anlaşılıyor ki, son iki yüzyılın kendinden başka kimseyi düşünmeyen, menfaati için bütün bir dünyanın kan gölü haline dönmesine seyirci kalan, demokrasi ve insan haklarını sadece kendi çıkarlarına yarıyorsa dillendiren, şeytanın bile aklına gelmeyen hilekârlıkları ve gaddarlıkları yapmaktan sakınmayan Amerika Birleşik Devletleri İran’ı parçalayacağa benziyor.

- Reklam -

Maalesef İran halkı ABD’nin bu oyununa düşmektedir. Eğer Irak örneğinden ders alabilselerdi, bugün İran karışmazdı. Daha dün gibi, herkesin hafızasında; 5-6 sene önce Irak’ta, Saddam zulmü aleyhine ABD ile insanlar işbirliği yapıyorlar, Amerika’yı kendilerini kurtarmaları için çağırıyorlardı. Bu arada ABD de propaganda araçları vasıtasıyla kendini dem okrasinin koruyucusu gösteriyor, âdeta bu ülkeye müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu dünya kamuoyunun beyinlerine şırınga ediyordu. Bilindiği gibi hiçbir Iraklı ülkesini işgale gelen bu devlete karşı doğru dürüst silah bile sıkmadı. ABD askerlerini güllerle karşıladılar. Ama o askerler, daha çocuk yaşta Iraklı kızların ırzlarına geçmekten bile utanmadılar. Üstelik onlar ülkelerine döndüklerinde kahramanlar gibi karşılandılar.

Şimdi şu soruyu sormak lazım: Irak işgali öncesi yaşananlarla, İran’da bugünlerde cereyan eden hadiselerin arasında ne fark var?

Evet, Amerika kafasına koymuş vaziyette; şöyle veya böyle İran’ı karıştıracak. İşte burada Türkiye, Irak meselesinde olduğu üzere hazırlıksız yakalanmamalıdır. Çünkü İran’da patlak verecek olaylar ve dökülecek gözyaşları orada hayatını sürdürmeye çalışan 30 milyon Türk’ü yakından ilgilendirmektedir.

Bugün Türkiye adeta Kerkük-Musul’u unutmak, Türkmenlerin feryadını duymamak için elinden geleni yapıyor. Onları bir avuç Kürt ile Amerika’nın insafına bırakmış durumda. Ne yazık ki, bir Mustafa Kemalimiz yok. Çizmeyi ayağına geçirip, hudutlara doğru yürüyecek önderimiz olmadığından, Türk milleti ve ordusu şamar oğlanına döndürüldü.

İran’da vukua gelecek olaylarda bizim için en önemli şey, hiç şüphesiz İran’ın değişik yerlerine dağılmış olan Türk kardeşlerimizin vaziyetidir. Yarın-birgün burada çıkacak bir iç savaş veya ABD saldırısında, onların yakarışlarına da tıpkı Irak’taki Türkmenler misali kulaklarımızı mı tıkayacağız? İşte buna bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Dışişleri Bakanlığı’nı ve Türk ordusunu uyarıyoruz. Tedbirler derhal alınmalı ve burada yaşayan kanı bir, dili bir, kültürü bir, ama Anadolu sınırları haricinde kalmış soydaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmalı veya garantilenmelidir. Buradaki Türkler asla Amerika’nın veya bir başka gücün insafına bırakılmamalı.

Türkiye barış söylemlerinden vazgeçip, sayılır bir dünya ülkesi olarak soydaşlarının yanında ve onların hakkını her ortamda savunan bir devlet olmalıdır. Bu insanlara bizden daha yakın kimse yoktur. Kendimizi onların yerine koyup, buna göre politikaların geliştirilmesinin zamanı geçmektedir.

- Reklam -

 

Orkun'dan Seçmeler

Balbalların Peşinden

KIZILCA GÜN

- Reklam -