Ana Sayfa 1998-2012 "Irak Türklerinin Güvenliği Meşru Bir Gerekçe Olmalı"

“Irak Türklerinin Güvenliği Meşru Bir Gerekçe Olmalı”

Orkun Vakfı’nın tertiplediği “Fikir Platformu” toplantılarının birincisi 22 Ekim 2002 salı günü yapıldı. Bu ilk toplantının konusu “Kuzey Irak’taki Gelişmeler” idi. Bu konu başlığı altında ABD’nin Irak’a muhtemel müdahalesinin getireceği sonuçlar, Kürt devleti kurma teşebbüsleri, Irak Türkmen topluluğunun bu gelişmeler karşısındaki durumu ve Türkiye’nin ne yapması gerektiği gibi hususlar üzerinde duruldu.

- Reklam -

Toplantıya konunun uzmanları, öğretim üyeleri, emekli generaller, Irak Türklerinin temsilcileri ve Orkun Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri katıldılar. Sunuş konuşması, siyaset bilimci Erol Mütercimler tarafından yapıldı.

Mütercimler, ABD’nin Irak’a müdahale niyetinin arkasındaki gerçek sebepleri belirtti. Son belirlemelere göre Irak ve Ka fkas petrol rezervlerinin Arabistan rezervlerine eşit olduğunun ortaya çıktığını ve sadece Irak’ta, sanıldığı gibi kırk değil yüz yıllık rezerv bulunduğunu ifade eden konuşmacı, ABD’nin değişen savunma doktrini üzerinde durdu. ABD dış politikasının, sanıldığı gibi Beyaz Saray tarafından değil, silâh ve petrol tüccarları tarafından belirlendiğini belirten Mütercimler, asıl hedefin de Irak petrolleri, Doğu Akdeniz ticaret yolları ve Çin’e kadar uzanan alanda hâkimiyet fikri olduğunu ileri sürdü.

Türkiye’nin Kuzey Irak’a müdahalesinin uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir gerekçelere dayandırılmasının yolları üzerinde duran Erol Mütercimler, bu konudaki değişik ihtimalleri açıkladı. Kuzey Irak’ın provakasyonlara açık bir bölge hâline geldiğini belirterek çeşitli senaryolarm üretilebileceğini, Irak Türk topluluğunun selâmetini sağlama gerekçesinin, Türkiye için uygun bir müdahale sebebi olabileceğini ifade etti.

Toplantının ikinci bölümünde, konuşmacıya sorular yöneltildi. Bu soruların cevaplandırılmasında, konunun uzmanları, yaptıkları açıklamalarla katkıda bulundular.

Çay arası verildikten sonra üçüncü bölüme geçildi. Bu bölümde, toplantıya katılanlar, görüşlerini, belli bir zaman sınırlaması içinde açıkladılar. Irak Türk topluluğunun temsilcileri, özellikle Kerkük bölgesindeki Türklerin durumları hakkında açıklayıcı bilgiler verdiler. Askerî uzmanlar, bir müdahalenin alt yapısı, gerçekleri, şekli ve gelişme istikametleri hakkında görüş belirttiler. Bütün bu gelişmeler arasında, Irak Türk topluluğunun birlik ve beraberlik içinde bulunmasının taşıdığı öneme işaret ettiler.

Katılımcılar, toplantının faydalı ve verimli olduğunu belirttiler. Banda alınan konuşmalar çözüldükten sonra toplantıya katılanlara dağıtılacak ve ek görüşleri alınacak. Zabıtlardan çıkacak sonuçlar bir rapor hâlinde ilgili yerlere ulaştırılacak.

- Reklam -

“Fikir Platformu” toplantıları on beş günde bir Salı akşamları tertipleniyor. Her toplantıya, o toplantının konusu ile ilgili fikir adamları, yazarlar, uzmanlar, o konuda bilgisi, tecrübesi, eseri bulunan şahsiyetler davet ediliyor. Katılımın 20-25 kişiyle sınırlı olmasına dikkat ediliyor.

Orkun Vakfı fikir platformu toplantıları basına ve dinleyiciye kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -