Ana Sayfa 1998-2012 İçerdekiler-Dışardakiler, Hainler-Masumlar

İçerdekiler-Dışardakiler, Hainler-Masumlar

Son günlerin önem kazanmış olayı gene bir terör. Tanıyanların, tanımayanlara bir türlü öğretemediği terör, sakın sizleri üzmesin. Çünkü terör tanımayan ve korkmayan devletlerin de korkulu rüyâsı artık.

- Reklam -

Devletimizin çektiği bunca sıkıntı ortamında terörün özellikle demokrasilerde oluşması beklenen özgürlüklerin şemsiyesiyle görünmez olacağını savunanlar karşısında takındığımız kararlı tutumumuz çok devletlerce kabul görmüyordu. Düşünce özgürlüğü ile terörün hazırlık dönemi hiç ama hiç kabul edilmiyordu.

Gene bizler düşünce özgürlüğü devleti yıkma özgürlüğünü kimseye vermez dediğimizde, öyle şey olmaz deniliyordu. ABD de bu devletler arasında idi. Görevde karşılaştığım ABD başkanının bir baş danışmanı ve insan hakları ana özgürlüklerini koruyan yabancı ve yerli ilim adamları, bizim bu savımızı raporlarında sürekli ret etmişlerdi. Terörü önlemek için alınan tedbirlerin, insan hakları ihlâlleri, ceza yanlışlıkları, düşünce özgürlüğü gibi hususların devletimizin eksiği olduğunu ileri sürenlerin gelişen ve insanlığı yasa boğan son olay nasıl yanlışlığa düştüklerini gösterdi. Özellikle demokrasi ile yönetilen veya öyle kabul ettikleri devletlerde terörü hoşgörülü sayıyorlardı.

Örneğin Türkiye de bu devletlerin başında gösteriliyordu. Devletimizce alınan özel tedbirler karşısında olmak için sanki bir yarış içinde idiler. Haydi bakalım terör ne imiş onu görün şimdi Avrupalılar. AB devletleri DGM’ce alınan mahkeme kararlarını yanlış bularak devletimizi mahkûm eden kararları düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu şimdi anlamalısınız.

- Reklam -

Dışarıdaki dost sandıklarımız işte size terör!.. içerdeki vatan hainlerimiz işte size terör… Nasılmış terör korkusu? Teröre karşı isyanı görünüz bakalım. Terör kendinin büyüklüğünü büyük bir devlet karşısında bile işaretliyor.

Dünyada yaşamı dışında bir düşüncesi olmayanlara ne demeli? Onların ne kusuru var ki terör onları ölüm ile tanıştırıyor. Şimdi size sormazlar mı masum insanlara bu saldırı neden yapılır? Cevap verilirse, terör kusurlu olan ve olmayan kişileri cezalandırmaktan hiç çekinmez. Onlar için ortama getirecekleri, dehşet dolu korkulu bir eylem yapmaktır. Bu eylemi çok bilinçli bir şekilde düzenleyen bu hainler bu kez ABD’de binlerce masumu, birçok yeri yok ettiler. Hem de silâh kullanmadan, bir hava taşıtı ile işi bitiriverdiler.

- Reklam -

Yıllarca terör belâsı ile karşı karşıya kalmış yurdumuzda, birçok ilim ve devlet adamı devletimizin aldığı tedbirleri demokrasiyi zedeliyor diye hep karşı tez ile demokrasi ayıbı işliyor dediler. Şimdi ne diyecekler acaba? Çok merak ediyoruz.

Bizler terörü getiren ve götüren teröristlerin cezalarının en ağırını çekmeleri gerek derken, aldığımız cevap, “sakin olun, bu eylemleri yapanlar bakalım ne için yaptılar önce onu araştıralım. Hele hazırlık içinde ön çalışmalarına hiç karışmayalım”. diyorlardı. Oysa teröre hazırlık safhası uzun bir süre teröristlerin çalışma çizgisidir. Hazırlık safhasında örgüte adam kazandırmak için beyinleri öyle yıkarlar ki, o kişiler ölüm karşısında dahi hiç çekinmeden hareket ederler. Terör örgütlerinde önce propaganda, sonra örgüte adam kazandırma, daha sonra tetikçi yetiştirme safhaları sıralanmıştır.

Propaganda safhasını düşünce özgürlüğü ile kapatanlara soruyorum, bakınız ABD’deki olayın hazırlanmasının çok uzun bir sürede plânlanmış olduğu anlatılıyor. Bazı kişiler bu durumu bilmeden onların saflarında propagandaya girişirler. Savlarında da düşünmek yasak mı derler.

Devletimiz ve biz görevliler bu safha içinde takip ettiğimiz kişiler için sürekli eleştiri almışızdır.

Bunun açık örneği karşısında terörün ve teröristin acı kayıplarımız için mahkemelerimiz tarafından verilen ölüm cezalarını infazdan kaçınanlar, propaganda safhasını hoşgörü ile karşılayanlar şimdi ne diyeceksiniz? Bakın ABD hemen bazı devletleri terörist ilân edip hedefe aldı bile. Bizim devletimiz birçok olay karşısında hiçbir hareket göstermedi, bu bilinen bir olaydır.

Devletimizin sınır komşularının bizdeki terörü savunmaları karşısında içteki vatan hainleri ve dıştakiler ne söylüyordu? Haydi bakalım halkların özgürlüğü, üniter devlet yapımızda terörün getirdiği bozucu eylemler için aldığımız tedbirleri ilgili anlaşmaların özel maddeleri içinde gösterdiğimizde bile bizleri hiç dinlememişlerdi. Hazırladıkları raporlarında devletimizi çekinmeden suçlu gören Avrupa insan Hakları Mahkemesi hâkimleri sürekli mahkûm eden kararlar alıyorlardı.

Acaba bugün de ayın düşüncedeler mi?..Bir terörist başını saklayıp vermekten imtina etmişler, dahası sanki bir masumiyet içinde savunmuşlardır. Daha acıdır ki o günlerde bizim yöneticilerimizi cezaların infazını önlemeye zorlamaktan çekinmemişlerdi. Bizim yöneticilerimiz de bu hareket karşısında basiretleri bağlanmış olarak onların isteklerine uymuşlardı. Şimdi ne yapacaklar? idam cezasını kaldıralım diyenler ABD’nin son tutumuna ne diyeceksiniz?

Bir anımı anlatmak zorundayım. “ABD Sn. Başkanının bir baş danışmanı ziyaretime geldiğinde konuşma sırasında, çok açık bir şekilde: “Siz terörü ve teröristi tanımıyorsunuz. Sizde terörün olmasını hiç arzu etmem ama, terörü tanımakta gecikirseniz getireceklerinden sorumlu olacaksınız”. demekten kendimi alıkoyamamıştım. Biz terörü anlatmaya çalıştığımız sürece de bizleri devletlerarası anlaşmalara aykırı davranmakla suçlamışlardı.

Kısa bir süre sonra Amerika’nın bir yerinde meydana gelen bir patlamada can kaybı da olduğu için adalet bakanı “Bu eylemin cezası ölüm olmalıdır”. Devlet başkanı da basın mensuplarına “Dilinize ve kaleminize dikkat ediniz” demekten çekinmediler. Sonuçta zanlı yakalandı ve ölüm cezasıyla cezalandırılıp cezası infaz edildi.

O günlerde bir gazete muhabirine verdiğim cevapta, onlar da benim gibi düşünüyorlar demiştim. Aynı gazete bir gün sonra ABD Devlet Başkanı ve benim resmim altına önemli bir not düşmüştü. “Clinton DEMiRAL’laşıyor mu?”

Şimdi kendilerine soruyorum: işte terör, gördünüz mü? Ama tanımakta geciktiniz. Sorumlu gene sizlersiniz.

Öteden beri hep anlatmaya çalıştık. Terör ve teröristi tanımayanlar, terörü ve teröristi görmeyenler, bizler bu işi sözle önleriz ve ortadan kaldırırız demesinler, hiç bu düşünceyle ortaya çıkmasınlar.

işte biz diyoruz ki, alacağımız tedbirler ve yapacağımız eylemler “Terörün ve teröristin anlayacağı dilden ve eylemden başkası olamaz.” ABD şimdi böyle bir düşünce içinde hazırlık yapmaya başladı bile!..

Bu arada Türkiye’yi terör acısıyla haklı bulan devletler önceki yanlışlıklarını yeni kararlar ile değiştirmelidirler. Gönül bu yolu çiziyor. Ama gene de söylüyoruz. Terörü tüm devletler önlemede müşterek ve terörün, teröristin anlayacağı şekilde tedbirler almakta gecikmemelidirler.

Bizdekiler, bir parti toplantısında Türk bayrağını gönderinden indirmekten korkmadılar, meclis kürsüsünden PKK’nın şovunu yapmaktan çekinmediler. Dışta dost saydıklarımız, içteki vatan hainleri, terörü ve de teröristi sakın bir daha savunmayınız, propagandasını yapmayınız. Propaganda terörün hazırlık safhasıdır. Bunu bilelim.

PKK’nın otuz bin masum insanımızı şehit ve gazi etmesi bu ön eylemler sonucu ile plânlandı. Ekonomik düzenimiz bu eylemler sonucu çoğalan terör ile bozuldu. Bu işte tüm sorumluluk terörü tanımada gecikenlerindir. Bu durumu zihnimizden hiç silmemeliyiz.
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -