Ana Sayfa 1998-2012 HİTLERCİ MİLLİYETÇİLİK PROPAGANDASI ÜZERİNE

HİTLERCİ MİLLİYETÇİLİK PROPAGANDASI ÜZERİNE

Bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti üzerine çok önemli ve büyük oyunlar tezgâhlanmaktadır. Âdeta, dört bir yanımız kat kat dikenli tellerle hissettirmeden örülmektedir. Milletimizin zihni, psikolojik araçlarla yavaş yavaş işlenmektedir. Bunlardan en sonuncusu da A. Hitler’ in yazdığı “Kavgam” adlı kitabın reklâmının yapılmasıdır. Acaba, “neden şimdi bu kitabın reklâmı yapılmakta ve çok düşük bir fiyatla satılması için desteklenmektedir?” diye düşünüyorum.

- Reklam -

Gerçekte bu kitabında Hitler, Ari Alman veyahut Cermen ırkının nasıl soylulaştırılıp üstün ırk hâline getirileceğini ve nihayetinde de diğer tüm milletleri hükümranlığı altına nasıl alması gerektiği üzerine birtakım düşüncelerini yazmıştır. Bana göre biz lerin bu kitaptan öğreneceğimiz bir “milliyetçilik” fikri yoktur. Aksine bizler, hepsinden önce şanlı tarihimizi, Orhun Kitabelerini, Dede Korkut Destanını, Kutadgu Bilig vb. bir çok eserlerimizi okumalıyız. Ancak böylece kendi kaynaklarımızdan nasıl milliyetçi olunacağını öğrenebiliriz. Yoksa, Batı kaynaklı milliyetçilik fikrinin bizimle bir alâkası olamaz. Çünkü, bu tip bir milliyetçilik anlayışının beslendiği kaynaklar bizim kaynaklarımızdan farklıdır. Sosyal ve kültürel anlamda hastalıklı olan bu tip fikirler ancak, zihnimizi bulandırmaktan başka bir işe yaramaz.

Yukarıdaki sorunun cevabına gelirsek; bir yandan Kuzey Irak’ taki oluşumlarla bağlantılı olarak ülkemizde de ileriye yönelik plânların altyapısı oluşturulmakta, diğer yandan da Ermeni iddiası ile Rum-Yunan iddiaları, Fener Rum Kilisesi’nin hedefleri yeniden ve daha esaslı olarak önümüze konulmaktadır. Tahminime göre, aynen “Metal Fırtına” adlı romanda olduğu gibi, bu “Kavgam” adlı kitabın desteklenmesinde de birbirine bağlı iki amaç vardır. Bunlardan birincisi, yakınımızda ve içimizde güçlendirilmeye çalışılan Kürtçülük akımına karşıt olarak Türk Milliyetçiliğini çatışmacı bir çizgiye çekmektir. İkincisi de, belki de yakın gelecekte vatanını ve milletini korumak ve savunmak amacıyla hareket edenleri, demokratik olmayan akımlar olarak değerlendirerek ülkemize müdahale nedeni olarak göstermektir. Zira, Amerika’daki ‘Freedom House’ adlı sivil toplum örgütü, şimdilerde moda olan bol renkli demokratik devrimlerin yapılması gereken ülkeler listesini yayınlamıştır. Bu listede, Özbekistan ile Türkmenistan’a demokrasi getirilmesi gereken ülkeler, Türkiye için de Yarı-Demokratik ülke değerlendirmesi yapılmıştır. Aslında bu devrimler, Büyük Ortadoğu Plânının birer parçasıdır. Dolayısıyla, Türkiye üzerine yapılan tüm siyasî, ekonomik ve sosyolojik faaliyetleri bu plândan ayrı olaylar olarak düşünmemeliyiz.

Neticede bizler, Atatürk’ ü, Ziya Gökalp’ı, Alparslan Türkeş’i, İsmail Gaspıralı’yı, Sadri Maksudî Arsal’ı, Zeki Velidî Togan’ı, Yusuf Akçura’yı ve daha nicelerini ve eserlerini okuyup anlamalıyız. Bizim anlayışımızın kaynakları onlardır.

“TANRI, TÜRK’ Ü KORUSUN”

HAKAN KUTLU

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -