Ana Sayfa 1998-2012 H A L İ L F İ K R...

H A L İ L F İ K R E T A L A S Y A

Türkiye, Kıbrıs ve Türk dünyası çok değerli bir evlâdını yitirdi. Bütün hayatını Kıbrıs dâvasına adayan, bu yolda çok değerli hizmetlerde bulunan Halil Fikret Alaysa, Ocak ayının ikinci haftası başında, Ankara’da uçmağa vardı. O diplomat tavırlı fakat alçak gönüllü ülkücü, topluluk içine çıkmayı fazla sevmezdi. Resmî görevleri dışında evinde bulunmayı tercih ederdi Bundan dolayı doksan beş yıl süren dirliğinde Onu fazlaca tanıyan olmamıştı. Fakat O, kozasını kendi ören bir ipekböceği gibi, sessizce çalışan değerli bir ülkü eri idi.

- Reklam -

***

1912’de Kıbrıs’ta doğan Alasya, 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Bölümü’nü bitirdi. Ayrıca, Kıbrıs tarihi üzerine doktora yaptı.

Liselerde bir süre tarih öğretmenliği yaptıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı’nda Kıbrıs İşleri Danışmanı olarak çalışmağa başladı. Bu görevleri emekli oluncaya kadar sürdürdü. 1975 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi; Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın çalışmalarını bilgisiyle ve deneyimleri ile destekleyen ve kolaylaştıran bir yardımcı oldu.

Sanırım evdeşinin uzun bir tedavi süresine yayılan hastalığı yüzünden bir süre sonra Başdanışmanlık görevini bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde evi ve hastası ile ilgilenmek durumunda olması Ankara’daki toplum çalışmalarına yeterince katılmasını önlemişti. Evdeşinin uçmağa varışından sonra ise, tümüyle inzivaya çekildi. Araştırmalarını ve yazılarını evinde sürdürdü; âdeta kendisini unutturdu. Bundan dolayı, basına da pek yansımayan dünyamızdan ayrılış haberi kendisini tanıyanları şaşırttı. Bu yüzden, 10 Ocak 2005’teki Ankara Maltepe Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilişine de ülküdaşları pek katılamadı.

***

Rahmetli Halil Fikret Beği emekli ve Başdanışman olduğu 1970’li yıllar-da kısa süren bir dostluk dönemimiz oldu. Özellikle, Türkçü kuruluşların düzenlediği Kıbrıs ile ilgili toplantılara katılıyor; sunduğu bildirilerle veya konuşulanlara yaptığı katkılarla Kıbrıs dâvâsı ile görüş ve düşüncelere ışık tutuyordu. Çok nazik ve saygıdeğer bir insandı. Diplomatça duruşunun verdiği çekingenliği kendisiyle konuşurken sergilediği alçak gönüllülük ile ortadan kaldırmasını bilirdi. Çalışmalarının, yazılarının eserlerinin ağırlığı-nı Kıbrıs Türklüğü oluştursa da O, görüşleri ve düşünceleri bütün Türk dünyasını kapsayan bir Türkçü idi.

- Reklam -

***

Halil Fikret Alaysa, çoğu Türk kültürü dergisinde yayınlanmış olan birçok makalenin yazarı idi. Millî Kütüphane kayıtlarına geçmiş olan, 2’si mikrofilim üzerinde, 2’si ayrı baskı, 5’i kitap ve 2’si İngilizce kitapçık olmak üzere 10 eseri vardır. Bu eserler şunlardır:

Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs’ta Türk eserleri (1964, 223 s.), The priviliges granted to the Orthodox Archbishobic of Cyprus by the Otoman Empire : Training affairs Cyprus (1969), The Republic of Cyprus and the events that have come to pass : The arms and attitude of the Greeks (1969), Kıbrıs tarihi -M.Ö. 1450-M.S. 178- ve belli başlı antikaları (1970, 1 mikrofilm), Lefkoşe Kıbrıs Başkonsolosluk Hazinesi evrakı : Fermanlar (1970, 1 mik-rofilm), Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs Türk eserleri (1977, 240 s.), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi (1987, 219 s.), Tarihte Kıbrıs (1988, 358 s.), Ata-türk’ün Kıbrıs’a bakışı ve Türk toplumunun özgürlük mücadelesi (1989, ay.bs.), Tarihî perspektiften Kıbrıs meselesi (1992, ay.bs.)

Nur içinde yatsın.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -