Ana Sayfa 1998-2012 FETHULLAH GÜLEN VEKİLİNDEN YALANLAMA

FETHULLAH GÜLEN VEKİLİNDEN YALANLAMA

Orkun Dergisinin Haziran 2000 tarihli nüshasında Fethullah Gülen hakkında gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Lokman Uzel imzalı yayında asılsız bir takım isnatlarla müvekkilimin karalanması amacı güdülmüş ve çarpıtma bilgilerle kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır.

- Reklam -

Öncelikle belirtmek istiyorum ki, yazının başlığında “sis perdesini aralıyoruz” ifadesi ile gizli ve olumsuz bir olayın varlığı ve bunun aydınlatıldığı mesajı verilmeye çalışılmıştır. Halbuki Fethullah Gülen gerek yazılı ve görsel eserlerini, gerekse hoşgörü, diyalog ve uzlaşma yolundaki ilmi ve fikri faaliyetlerini kamuoyu önünde, herkese açık olarak gerçekleştirmiştir. Müvekkilim ülke ve insanlığın sorunlarına ilişkin düşüncelerini bütün zeminlerde kamuoyuna açıkça ifade etmiştir. Bu meyanda, Türk Vatandaşlarının Sovyetlerin dağılma dönemi sonrasında kurulan cumhuriyetlerde başta eğitim-öğretim olmak üzere her alanda yatırım yapmalarını tavsiye etmiştir. Bu tavsiye ise sadece belirli kişilere değil, bütün topluma yönelik olarak kamuoyu önünde yapılmıştır. İşte bu tavsiyelerin de etkisiyle toplumun değişik kesimlerine mensup insanlarımız çeşitli ülkelerde yatırımlarda bulunmuşlar, okullar açmışlardır. Durum böyle olunca bütün bu kuruluş veya okulların sahibi olarak sayın Fethullah Gülen’in gösterilmesi gerçek d ışı olup, bir mütefekkir olarak onun tavsiyelerinden yararlanılmış olmasının ise bir sahiplik anlamına gelmeyeceği aşikardır. Bu nedenle, Fethullah Gülen herhangi bir kuruluşun sahip ve yöneticisi olmamasına rağmen, söz konusu yazıda olduğu gibi art niyetle aksi iddia edilerek Türk Milletinin iftiharı okullar kötülenmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yurtdışında eğitim hizmeti veren okullar Türkiye Cumhuriyeti’nin ve ilgili ülkelerin yasalarına göre kurulan ve yetkili resmi makamlarca her yönüyle denetlenen kuruluşlardır. Bu kuruluşların ise gerek bilimsel kalitesinin yüksekliği, gerekse eğitim alanındaki başarıları başta Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit tarafından olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlarca ifade edilmiştir. Her Türk vatandaşı gibi müvekkilim de kim tarafından yapılırsa yapılsın Türk Milletinin yüzünü ağartan her girişimden bahtiyarlık duymaktadır.

“Türkçü” bir dergi mensubunun ise Türkçe’mizi dünyanın her köşesinde terennüm edilen bir dil olarak yaygınlaştıran, toplumlar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştiren faaliyetleri, hakaretamiz bir üslupla mahkum etmek istemesinin ise, Türk dünyasının birliği ve dirliği fikrini ne ölçüde zedeleyeceği açıktır. Hele hele Fethullah Gülen’in İran konusundaki bütün toplumca bilinen uyarılarına rağmen, onun bu yazıda olduğu gibi İran veya başka bir ülkeyle işbirliği içinde göstermeye tevessül edilmesi, ancak iftira olarak nitelendirilebilir. Fethullah Gülen’in sözlü ve yazılı eserlerinin hepsi ortada olup, bunların hiç birinde Türk Milletinin hür ve bağımsız oluşuna aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bunun aksini iddia edenlerin somut vakıalarla ispat etmek zorunda olduklarını özellikle hatırlatmak istiyoruz.

Yine milli değerlerimiz konusunda yüksek hassasiyeti bütün kamuoyunca malum olan ve bu değerlerimizin muhafazası için her zaman halisane bir gayret göstermesi nedeniyle bazı çevrelerin sürekli haksız saldırılarına muhatap olan müvekkilimin, milliyetçi bir dergide suçlamaya maruz bırakılması son derece düşündürücüdür. Diğer yandan Fethullah Gülen, hemen her eserinde insan haysiyetine, şeref ve vakarına saygı duyulmasını, farklılıkların hoşgörüyle karşılanmasını ifade eden bir şahsiyettir. Böyle bir mütefekkirin ise bu yazıda olduğu gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e veya başka bir milli kahramanımıza yönelik tahkir edici davranışlara cevap verdiğinin iddia edilmesi, tipik bir karalama gayretidir. Nitekim müvekkilim bu vesileyle Türk Milletine hizmet etmiş şahsiyetlerin şükran ve minnettarlıkla anılmasına en yüksek itinayı göstermiştir. Bu konuda şüphesi olanların onun eserlerinde tarihi şahsiyetlerle ilgili veciz deyişlerine bakabilirler.

Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, Fethullah Gülen’in devletimizin ve milletimizin asli değerlerine bağlı olarak her alanda kalkınması için gösterdiği ilmi ve fikri faaliyetler bütünüyle hukuki zeminlerde yürütülmekte ve bunlar her vatandaşa tanınan temel hak ve hürriyetler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Nitekim müvekkilimize bu fikir ve aksiyonu nedeniyle Türk Ocakları tarafından ödül verilmiştir.

Böylesine haklı, meşru ve samimi gayretlerin milletimizin hasletlerine husumet besleyen bazı çevrelerce ideolojik bir saldırıya maruz bırakılmasının nedeni herkesin malumudur; ancak, Orkun Dergisi gibi Millet sevgisini temel değerlerden biri sayan bir yayın organında da, milli kültürümüzün teminatlarından olan Fethullah Gülen’e ağır ithamlarda bulunulması, Türk Dünyasında filizlenen güzelliklerden sevinç duyan herkeste düş kırıklığı yaratmıştır. Orkun Dergisi sayın yöneticilerinin iradesi dışı yapıldığına inanmak istediğimiz ve sadece müvekkilimizin kişilik haklarına değil aynı zamanda Türk Milletinin de menfaatlerini ihlal eden bu yayın hakkında, gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını bekliyoruz, saygılarımızla.

- Reklam -

Fethullah Gülen Vekili

Av. Hasan Günaydın
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -