Ana Sayfa 1998-2012 EY TÜRK! TOPRAĞINA SAHİP ÇIK!

EY TÜRK! TOPRAĞINA SAHİP ÇIK!

BİNLERCE yıldır Türk toprağı KERKÜK ve TELAFER, gözümüzün önünde elden gidiyor. ABD ve AB yeni projeleri ve uygulamaları ile, güç dengelerini değiştirip yönetebilecekleri uydu ülkeler kurmaya çalışıyor.

- Reklam -

M.Ö. 3000’li yıllardan kalan, Sümer-Ur ve Uruk kentlerinde yapılan kazılarda bulunan Sümerce yazıtlarda, Prof. Muazzez İlmiye Çığ ile ilgili okumalarda, Kerkük-Erbil-Musul-Telafer-Altınköprü-Talkus, Suriye’nin kuzeyi dahil yakın bölgelerde “TÜRKKULAR” isimli kavmin yaşadığı ve bu kavmin Asya’dan gelen ÖNTÜRK boylarından olduğu açıklanmıştır.

Bölge, uzun yıllar, Öntürk kökenli boylarca yönetilmiş ve 13.-16. y.y arası Lâtin kaynaklı haritalarda “TURH HİA-TURKİA” olarak isimlendirilmiştir. Osmanlı döneminde “ARTUK-ETRAK” adı ile Türkmen (AKKOYUNLU) bölgesi olarak tanınmıştır.

Uzun Hasan’ın Osmanlı’ya yenilmesi üzerine, periyodik olarak göçen Türkmenlerin bir kısmı bugünkü Güney Azerbaycan’a sürülmüştür.

Hâlen nüfusun büyük bölümü Türk olan bu bölgelerde, yakın tarihlerde örneklerini yaşadığımız (Bosna Hersek-Afganistan-Karabağ-Kafkaslar-Balkanlar) gibi Türklüğün ve Türk topraklarının üzerinde oynanan oyunlar yenilenmektedir.

Türkiye Cumhuriyetleri hükûmetlerinin bugüne kadar, Türkçü ideolojiden ve tavırdan uzak çekimser politikaları sonucu, Türk bölgelerindeki etkili faaliyetlerde zayıf kalarak, sinsi politika üreten sömürgeciler ve dünyada otorite olmak isteyen diğer ülkeler tarafından, vatanımız üzerinde kontrol mekanizmaları oluşmaya başlamıştır.

Emperyalistler ve dünya ticaretine yön veren çok uluslu holdingler, kontrol etmek istedikleri bölgelerde engel gördükleri ülkeleri ve halkları, fakirleştirip köleleştirmeye veya bunaltarak taciz ve işgal hareketleri ile sürgüne zorlamaktadır. Kürtler gibi taşeron aşiretleri ve küçük devletleri kullanarak, petrolün veya zengin yeraltı kaynaklarının bulunduğu bölgelerde hâkimiyet kurmak istemektedirler.

- Reklam -

Son haftalarda TELAFER’e sızan Sadr yanlısı teröristler bahanesi ile ABD güçleri, bu saygın Türk kentini hedef almıştır. Musul kentinin 60 km. batısındaki 500.000’i aşkın nüfusun tamamı Türk olan kentimiz bombalanmış, hasar görmüş, 50.000 insan kenti terketmek zorunda bırakılarak 120 Türkmen şehit edilmiştir. 100’den fazla insanımız, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaralıdır.

İnsan hayatı üzerinden tezgâhlanan oyunları, Türklüğün pas edilerek Silopi üzerinden Orta Doğu’yla bağlantısının kesilmesi tezgâhlanmaktadır.

Türk milleti “kaygı ile izliyoruz, kınıyoruz, takipteyiz” gibi cümleler yerine ÂCİL MÜDAHALELER beklemektedir.

TÜRK DÜNYASI ANTALYA DAYANIŞMA BİRLİĞİ (TÜRKBİR) adına

Cengiz SAVAŞERİ

- Reklam -

(Orkun Antalya Temsilcisi)

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -