Ana Sayfa 1998-2012 Ermeni Tacirlerinin Ahlat Marifeti

Ermeni Tacirlerinin Ahlat Marifeti

Malumunuz üzre T.C. Devletinin bekası ve üniter yapısı herşeyden önce gelmektedir. Bu idealin gerçekleşmesi için Türk çocuklarının, Türk gençlerinin, Türk kadınlarının ve hatta ihtiyarların bile bilinçlenmesi lâzım gelmektedir.

- Reklam -

Doğu ve G.Doğu, medyada duyduğunuz gibi ne büyültülecek ne de yabana atılacak derecede bir konuma sahiptir. Bunları bizatihî hem kendimiz yaşıyor ve hem de oradan gelen Türkçü subay, polis, öğretmen ve memurlardan duyuyor üzülüyoruz.

Bu noktada T.C. Devletine ve fertlerine büyük vazifeler düşmekte. Eğer bu illerde tedbir a ınmaz ise Doğu ve G.Doğu T.C. Devletinin acı bir kaybı olacaktır. Aldığımız haberlere göre Bitlis’in Ahlat ilçesinde bazı olaylar vuku buluyor. Bilindiği gibi, Ahlat Orta Asya’dan gelen dedelerimizin ilk yurtluğudur. Orası atalarımıza ait (Balbal) yani mezar ve mezartaşlarıyla doludur. Türk yurduna gelen Ermeni tacirleri (Balbal)ların altında altın olduğu şeklinde yalan haberler yayarak o muhteşem tarih âbidelerimizi tahrip ve yok ettirmek istemektedirler.

Bildiğimiz gibi o mezarların (Balbal) boyları mezarda yatan subayın rütbesine, kahramanlığına göre tanzim edilmiştir. Ermeni tacirleri bu kültürel mirasımızı talan ettirerek, Türk’ün varlığını Anadolu’dan silmek istemektedirler.

Uyanık, bilinçli ve millî kültürüne bağlı Türkçü gençler olarak meselenin üzerine gidilmesini devletimizden istiyoruz.

T.C. Devletinin sadece Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir’den müteşekkil olmadığını; Erzurum, Ağrı, Bitlis gibi şehirlerin de birer Türk yurdu olduğunu hatırlatırız.

Bu illerdeki Türk kültürüne sahip çıkılmalı. Bu ülkenin Kültür Bakanı sadece kokteyllerde kendini göstermemeli, kültüre sahip çıkmalıdır. O tarihî mezarların tahrip edilmesi koca bir milletin tarihinin tahrip edilmesidir. Bitlis Valisi ile Ahlat kaymakamının bu olaya el koyması ve de Ermeni tacirlerine gereken ders ve cezanın verilmesini temenni ediyoruz.

- Reklam -

Sonuç ne olursa, neye mal olursa olsun Türk Devleti kültürüne sahip çıkmazsa dış ülkeler tahribatını devam ettirecektir. Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay, dünyada artık her devlet kendi varlığı için mücadele ederken siz hâlâ insanlıktan, kardeşlikten dem vuruyorsanız bravo size!

Tanrı Türkü Korusun. Türk zaten yücedir.
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -