Ana Sayfa 1998-2012 EN İYİ HİTİT ÖLÜ HİTİTTİR!

EN İYİ HİTİT ÖLÜ HİTİTTİR!

Savunma Bakanı Vecdi Gönül, hangi bağlamda bilmiyorum; ama bir konuşmasında

- Reklam -

mübâdelenin millî devlet kurulması sürecinde faydalı bir uygulama olduğunu ve

Ermeni tehcirinin de bu sürecin içinde yer aldığını ifade ederek “bu işler

olmasaydı acaba şimdi nasıl bir millet olurduk veya olabilir miydik?” meâlinde

şeyler söyledi. Bundan sonra da kıyamet koptu. Bakanın söyledikleri neticede

Lozan Antlaşmasına dayanan bir uygulamanın millî devlet vetiresi içindeki yeri

ve bununla birlikte Ermeni tehcirinin aynı homojenleşmeye katkısı üzerine bir

- Reklam -

tespitti. AKP Hükûmeti’nin son zamanlarda artan milliyetçi söylemi, siyâsî

detantı ortadan kaldıran DTP’ye dönük politik bir manevra olduğu için fazla

cidd iye alınmasa da; fakat buna karşı çıkanlar ciddi kaygılara sebep oluyor.

Ermeni tehciri, Osmanlı İmparatorluğunun bir uygulaması olduğu için bunun

millî devlet süreci içinde değerlendirilemeyeceği düşünülebilir; fakat bazı

- Reklam -

veriler de İttihat Terakki’nin belli bir nüfus politikası ile özellikle

Anadolu’yu millîleştirme çabası içinde olduğunu göstermektedir. Suriye henüz

Osmanlı ülkesi olduğu için buna itiraz edilmesi mümkün; ama geleceği öngören bir

siyâsî aklın “elimizde bir bu kalacak fikriyle” bahusus Anadolu’yu işlediği de

ileri sürülebilir.

Mübâdele, şüphesiz bunu yaşayan insan grupları açısından zorlu bir olaydır.

Üstelik kimi uygulamalar ve esas alınan ölçütler bakımından birtakım kusurları

da bulunmaktadır. Meselâ Karamanîler esâsında Türk olmalarına rağmen Müslüman

olmadıkları için gönderilmişlerdir. Bu açıdan bakılınca pek de Türkçü bir

uygulama gibi görünmüyor; Cumhuriyet’in İttihatçılardan daha plânlı veya millet

teşekkülü için özellikle tasarlanmış bir icraatına benzemiyor. Sonuçta

karşılıklı antlaşmalarla tahakkuk etmiş bir hâdise…

Peki şimdi bu olayın iyi mi, yoksa kötü mü olduğunu tartışmanın veya bunun

iyi olduğunu imâ eden bir devlet adamına hücum etmenin anlamı nedir? Mübâdele,

olmuştur. Travmatik bir durum söz konusudur; fakat kimse kusura bakmasın, Türk

milleti Balkan fâciasıyla bunun kat be kat fazlasını cebren yaşamıştır.

Karşılıklı anlaşmayla değil… Ermeniler sevk edilmiştir. İyi de edilmiştir. Biz

pek çok cephede tecavüzlere karşı koyarken tıynetsizlik edip ihânetle

kirlenenleri ne yapmalıydık?

Mesele bu değil… Biz bu topraklarda bir homojenleşme operasyonu

gerçekleştirdik mi? Açıkçası bu da, bunun aksi de iddia edilebilir. Hem

yurttaşlık bilincine dayalı bir devlet olmak iddiamızla hem de zaman zaman ırk

ögesine yapılan göndermelerle bu durumların her ikisini de doğrulayabiliriz.

Açıkçası bir Osmanlı camiinde Hitit mimârisine ait bir unsuru görmek hoş oluyor.

Bırakın kültürel zenginliklerimizi böyle göstermekle yetinelim. Siyâsî bir

varlık olarak Hititlerin kendileri biraz rahatsız edici olabilirdi.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -