Ana Sayfa 1998-2012 Elçibey Armağanı Duyurusu

Elçibey Armağanı Duyurusu

- Reklam -

Saygıdeğer hocalarımız, değerli meslektaşlarımız, sevgili arkadaşlarımız;

Bildiğiniz üzere 20. asırda insanoğlu pek çok önemli olayla yüzyüze geldi. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz Sovyet-Rus İmparatorluğu’nun kısmî dağılışı idi. İnsanlığa en büyük kötülüklerden birini yapan komünist ideoloji ve onun siyasal kurumunun parçalanışı hadisesinin bizim açımızdan sevindirici olan tarafı, Türkistan ve Kafkasya’da bulunan Türk kardeşlerimizden bazılarının hürriyetlerini elde etmesidir. Bu yılları yakından inceleyenlerce malûmdur ki, o ba ğımsızlık hareketleri içerisinde Amerika’nın doğrudan kontrolunda olmayan tek ülke Azerbaycan’dı. Buna bağlı olarak da Azerbaycan Türkleri istiklâllerini diğerlerine nazaran biraz pahalı, yani kan ile kazandılar. Elbette ki, bu anlamlı işin önderi, Halk Cephesi’nin başında bulunan, gerçek bir Türkçü olan Ebulfez Elçibey’dir. O, tam mânâsıyla Türk milletine âşık, tek amacı büyük Türk birliği olan ve bu uğurda vefat eden bir kişidir.

İşte ona olan vefa borcumuzun göstergesi olarak bir hâtıra kitabı düşünmekteyiz. Sizlerin değerli çalışmalarını bu eserde görmek dileğimizdir. Bu konuda yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi umuyoruz.

- Reklam -

Kitapta üç konu üzerinde durulması plânlanmaktadır:

1- Elçibey’in hayatıyla alâkalı yazılar: Çocukluk, gençlik, eğitim, fikrî, siyasî ve ilmî hayatı vs.

2- Onunla ilgili hâtıralar: Bizzat onunla beraber olmuş kişilerin yaşamış oldukları olaylar.

3- Türkçülük, Türklüğün genel problemleri ve çözüm yollarıyla alâkalı yazılar.

- Reklam -

Bunun dışındaki çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Makalelerin bilgisayar ortamında yazılması, çalışmaların internet veya disketle tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Armağan kitabında neşredilecek yazılardan doğacak problemlerden yazarların kendileri sorumludur. Makalelerin tarafımıza engeç Eylül 2006 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Bu vesile ile konunun bütün ilim ve fikir dünyasına duyurulması hususunda yardımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ

İrtibat için:

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhıye-Ankara

Eposta: sgomec@yahoo.com

 

- Reklam -

Son Yayınlananlar

- Reklam -