Ana Sayfa 1998-2012 Dr.Tahsin Ünal

Dr.Tahsin Ünal

Ömrünün önemli bir bölümünü Kara Harp Okulu’nda Türk subayı yetiştirmeğe adamış, ülkücü bir tarih öğretmeni idi. Öğretmenlik ile yetinmemiş, tarihî konuları işleyen 24 eser yazmış ve yayınlamıştı. Emekli olunca da yurduna Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyasetçi olarak hizmet etti. Bilgili, bilinçli bir Türkçü idi. Ülkücü gençlerin tarih bilinci ile ve millet sevgisi ile donanmış olarak yetişmesine önemli katkılarda bulundu.

- Reklam -

***

Tahsin Ünal 25 Nisan 1925 günü, Karaman’ın Akçaşehir kasabasında doğdu. Hacı Yahya ve Hanım Ünal çiftinin oğludur. 1945 yılında Fatma Kevser H. ile evlendi. Bahadır, Mukadder, Mükerrer ve Fevziye adlarını taşıyan dört çocuğu oldu.

İlk ve ortaokulları Karaman’da okudu. 1936’da girdiği Konya Lisesi’ni 1939 yılında bitirdi. 1940’da İstanbul Üniversite si Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Bölümü’nde askerî öğrenci olarak başladığı yüksek öğrenimini, 1944 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl içinde Yedek Subay Komutanlığı’nda piyade eğitimi gördü.

Ardından Maltepe Askerî Lisesi’nde tarih öğretmenliğine başladı. 1947’de, Kuleli Askerî Lisesi’nde görevlendirildi. 1952’de ise, Ankara’da Kara Harp Okulu tarih öğretmenliğine atandı. Orada iken DTCF’de doktorasını verdi. Daha sonra, Harp Okulu’ndaki dersleri yanında, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde inkılap tarihi öğretmelikleri yaptı. 1974 yılında da, ‘albay’ rütbesi ile emekli oldu.

Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi’ne girerek siyasete atıldı. Parti üst kademelerinde önemli görevler üstlenerek genel başkan yardımcılığına kadar yükseldi ve rahmetli Türkeş’in en güvendiği yöneticilerden biri oldu. Hac görevini yapmak için gitiği Mekke’de geçirdiği bir kalp bunalımına yenik düşerek, 17 Temmuz 1988 günü uçmağa vardı. Bu yüzden kabri Mekke’dedir.

***

- Reklam -

Dr. Tahsin Ünal’ı Harp Okulu öğretmeni olarak Ankara’ya geldiği yıllarda tanıdım. Sanırım DTCF Tarih Bölümü’nde öğrenci iken, bölüm başkanımız Prof. Dr. Osman Ersoy’un sınıf arkadaşıydı. O yüzden fakülteye geldiğinde, çoklukla Kütüphanecilik Bölümü’ne de uğrardı. Bu ziyaretler sırasında birlikte olur, tatlı sohbetler yapardık. Osman Hoca ile yaptıkları tarih tartışmalarına doyum olmazdı. Bu gelişler doktora dersleri dolayısıyla daha da sıklaşmıştı. Sonraki yıllarda da değişik toplantılarda karşılaşıp kısa süreli görüşmeler yapıyorduk.

Yazık ki, hacca gidişinden haberim, dolayısıyla helâlleşmemiz mümkün olmadı. Üzücü olayı da gazetelerden öğrendim. Kaderi kabullenmekten başka çaremiz yoktu.

***

Dr. Tahsin Ünal, başarılı bir öğretmen olduğu kadar, verimli bir yazardı. İrili ufaklı 24 esere imza attı. Değişik zamanlarda yayınlanan bu eserlerin çoğu Berikan Basım-Yayım adlı kuruluş başta olmak üzere, değişik kurumlarca yayınlandı. Onlar, tarih anlatımını kuruluktan kurtaran tatlı dilli, doğru bilgili eserlerdi. Başlıcaları, Atatürk ve Millî Mücadele, Türk Siyasî Tarihi, 1700-1958, KaramanoğullarıTtarihi, Millî Eğitim Dâvamız, Tarım Kentleri, Türklüğün Sembolü Bozkurt, Türkler ve İslâmiyet’tir.Tabiî dergi ve gazetelerde de birçok yazıları yayınlanmıştı.

Tanrı onu yarlıgasın.

- Reklam -

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -