Ana Sayfa 1998-2012 Darendelioğlu İlhan Egemen

Darendelioğlu İlhan Egemen

Beyazıt meydanından deniz yönüne inen dik yokuşlu sokaklardan biri. O sokak üzerindeki Beyazıt PTT Merkezinin karşısında bulunan büyük bir iş hanı. Sokağa bakan yüzü hayli geniş olan bu yapının bir yanı, giriş katına göre bir kat boyu aşağıya uzanıyor. Oranın, yan sokağa açık alt yüzünde, geniş camekânlı iş yerleri var. Bu büyük yapının başka bir özelliği, yer katının PTT’ye bakan yanının, ötekilere göre bir buçuk metre kadar çıkıntılı olması. O kattaki iş yerlerin aynı zamanda, büyük camekânlı kapılarla bu çıkıntılı boşluğa da açık. Bundan dolayı o boşluk üzerindeki iş yerlerine, yapıya girmeden ulaşmak mümkün. Orada bulunan iş yerlerinin sonuncusu bir basımevi! Büyük camekânın arkasında bir masa ve çevresinde birkaç sandalye var. Sonradan yapılmış bir cam bölmenin arkasında da bir pedal baskı makinesi ile hurufat kasaları, kâğıt topları, basılmış faturalar, makbuzlar, el ilânları, vb. yer alıyor.

- Reklam -

Basımevinin yazıhane olarak kullanılan bölümündeki masada bu küçük kuruluşun sahibi ve yöneticisi olan güleç yüzlü bir genç adam otururdu. Sık sık gelen ziyaretçilerini orada ağırlardı. Onlar, çoklukla milliyetçiliğe ülkü olarak bağlanmış gençlerdi. Aynı zamanda milliyetçiliğin ve komünizm düşmanlığının gür sesi olan kendi küçük fakat etkisi büyük bir dergi de o genç adam tarafından, orada çıkarılırdı. Bundan dolayı O, gençler için çok önemliydi. Onu tanımak, sohbetlerini dinlemek, milliyetçilik dünyasından haberler almak için Ona koşarlardı. O da, en sıkışık zamanlarında bile onları ağırlamaktan, dinlemekten, istedikleri bilgi ve haberleri vermekten kaçınmazdı. Böylece kapasitesi ancak fatura, makbuz, el ilânı, kartvizit basmağa elverişli olan o küçük basımevi, arı oğulu gibi işlerdi. B ütün bu işleri başaran, komünizmle ve teröristlerle yaptığı büyük mücadeleler sonucunda yurt içinde ve dışında haklı bir ün kazanmış olan ve bu yolda canını vermiş bulunan bu seçkin Türkçü Darendelioğlu İlhan Egemen idi.

* * *

Ülküdeşlerinin daha çok ‘Darendelioğlu’ olarak tanıdığı İlhan Egemen 1921 yılında, İçel (Mersin)’in Tarsus İlçesi’nde doğdu.Tarsus Çukurova Orta Okulu ve Adana Erkek Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde okudu. Bir yandan da bir basımevi kurarak dergi ve kitap yayıncılığına başladı. 1945’de çıkarmağa başladığı Türkçü Toprak dergisinin yayınına 1950’deki yedek subaylık ve ardından yaptığı öğretmenlik dolayısıyla bir süre ara verdi ve 1954’te yeniden çıkarmağa başladı, Komünizmle mücadelenin bayraktarlığını yapan dergi yayınını 25 yıl sürdürdü.

Darendelioğlu, anarşik olayların büyük boyutlar kazanması üzerine, komünistlerin desteğindeki anarşi ve terörle mücadeleye Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği saflarında fiilen katıldı. Daha sonra o derneğin başkanı olarak yurdun her yerini dolaştı; komünizm tehlikesini dile getiren ateşli konuşmalar yaptı, etkili konferanslar verdi. Ayrıca Çin, Almanya ve Libya’da da komünizm karşıtı toplantı ve konferanslara katıldı. 1969-73 arasında İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev aldı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi iken, 19 Kasım 1979 günü akşamı, sahibi bulunduğu Toprak basımevinden çıkıp evine gitmek üzere otomobiline binerken kızıl teröristlerce şehit edildi. Kâtilleri bulunamadı. Hıyanet basını, olayı ve adını unutturmak için bu güne kadar olaydan hiç bahsetmedi. Evli ve ikisi erkek (Alparslan ve Hakan) biri kız (Neslihan), üç çocuk babası idi.

* * *

Darendelioğlu’yu 1960’lı yıllarda tanıdım. O güleç yüzlü, cana yakın, tatlı insanı ilk görüşte sevmiştim. Sakinliği, karşısındaki herkese huzur verirdi. Dergisindeki sert havayı onda bulamazdınız. Çoğumuzu ürperten komünist hareketlerine serin kanlılıkla yaklaşırdı. Onu, yaz aylarında öğretici olarak katıldığım hizmet içi eğitim kursları dolayısıyla Istanbul’a gidişlerimde mutlaka ziyaret ederdim.1 Tatlı sohbetlerinden büyük zevk alır, ülke sorunları ile ilgili gözlemlerini ilgi ile dinlerdim. Bu ziyaretlerim 1970’lere doğru azaldı. Çünkü o, kendisinden beklenmeyen bir mücadeleye girişmişti. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneğinin başkanlığına seçilmiş, bütün yurdu adım adım dolaşmağa başlamıştı. Bu geziler onun o zamana kadar gizli kalmış bir yeteneğini, hatipliğini ortaya çıkarmıştı. Kü-çük bir topluluk ile konuşurken bile mahcupluk duyan, yüzü kızaran adam gitmiş, yerine komünizmle mücadelenin sözünü sakınmaz hatibi gelmişti. O zamana kadar yazıları ile sürdürdüğü mücadelenin birikimini cesur, ateşli bir hitabet üslûbu ile getirmeğe başlamıştı. Bu durum Onun 1969’da milletvekili olmasını sağlamıştı.

- Reklam -

İtiraf etmeliyim ki, Ankara’da pek görüşemedik. O, milletvekilliğinin gerektirdiği hizmetler yanında, Meclis Kütüphanesinde yoğun araştırmalar yapıyordu. Ben de oldum olası Meclis’e gitmekten, oranın giriş çıkış işlemlerinden hoşlanmazdım. Bu yüzden kendisini ziyaret edemiyordum. Hafta sonlarında da o ya Komünizmle Mücadele Derneği toplantısı için bir yurt köşesine, ya da ailesi ile buluşmak için İstanbul’a gidiyordu.

Milletvekilliği serüveni 1973’ te bittikten sonra, tabiî ki Istanbul’a döndü. Fakat ben artık Istanbul’a 1960’lardaki gibi sık gidemiyordum. Bu yüzden görüşebilmek âdetâ imkânsızlaştı ve Ona hasret kaldım.

* * *

Gazeteci, yazar, tarih araştırmacısı, yayıncı ve parlâmenter, olarak değişik alanlarda değişik ve yararlı hizmetlerde bulunan İlhan Egemen, Toprak dergisini en olumsuz şartlarda bile 25 yıl yayınladı. Bundan dolayı dergisi, en küçük boydan en büyüğüne, değişik boylarda, kimi zaman elle dizilmiş olarak, kimi zaman o küçük boyutlu pedal makinesinde iki sayfa-iki sayfa basılıp o sayfalar birleştirilerek çıkarıldı. Bunun ne zahmetli ve dikkat isteyen bir iş olduğunu ancak yayın işleri ile uğraşanlar bilir

Basımevini, ailesinin geçimini sağlamak için elde tutuyordu. Yayınlanmış birçok makalesi vardı. Yazıları Toprak başta olmak üzere birçok Türkçü ve milliyetçi dergilerde yayınlandı. Ayrıca bazı gazetelerde günlük köşe yazıları da yazdı.

- Reklam -

Darendelioğlu, dergi yayıncılığı ve dergi-gazete yazarlığı yanında, “Toprak Yayınları” adı altında kitaplar da yayınlamıştı. Bunlar arasında kendi yazdığı veya hazırladığı kitaplar da vardı. Bunlar Türk Milliyetçileri Kalemiyle Atatürk (1961), Türkiye’de Komünist Hareketleri (1962, 1976, 1979), Türkiye’de Komünist Hareketleri: Solcular, Sosyalistler (1973), Türk Milliyetçiliği Tarihinde Büyük Kavga (1976, 1994), Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri (1977), Nâzım Hikmet Vatan Şairi Mi, Vatan Haini Mi? (1979).

* * *

Darendelioğlu İlhan Egemen çağımızın gerçek kahramanlarından biri idi. Türk milletini komünizmin tehlikelerinden korumak uğruna şehit oldu. Türk milleti ve gençliği, kendi uğruna cefalara katlanan ve sonunda canını veren bu büyük insanı unutmamalıdır.

DİPNOTU

1-Bu vesile ile ziyaret etmeyi ihmal etmediklerimden biri de sevgili Altan Deliorman idi.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -