Ana Sayfa 1998-2012 Bir “Çanakkale” Şiirleri Güldestesi

Bir “Çanakkale” Şiirleri Güldestesi

Fahri Ersavaş Türk milliyetçiliğinin ve şiirinin “aksakal”larındandır. Seksenbir yıla ulaşan ömrünün en az altmış yılını bunlarla içli-dışlı geçirmiş. Teknik eğitim öğrenimi gördüğü ve uzun yıllar meslek liselerinde teknik alanlarda öğretmenlik yaptığı hâlde şiirden hiç kopmamış. Milliyetçilik ise daima esin ve coşku kaynağı olmuş. Hâlâ da inandığı dâvaya ve şiir sanatına hizmet ediyor. Aradan geçen uzun yıllar onu bedenen yorgun düşürse de gönlünü diri tutmuş, onu azminden, şevkinden, millî duygularından koparamamış. Bir yandan değişik dergilerde yeni şiirlerini yayınlıyor, bir yandan onları kitaplarında topluyor. Şimdiye kadar üç şiir kitabı yayınlamış: Kır Çiçeği (1956), Yüzüncü Yıla Şiirler (1961), Sularda Yüzen Dallar (1956). Bunlarda aşk şiirleri ile şairimizin millî duygularını dile getirdiği şiirler iç içe.

- Reklam -

Ersavaş’ın şiirle ilgili başka bir tutkusu “millî” duyguları terennüm eden şiirleri toplamak. Ancak, yalnız toplamak ve biriktirmekle yetinmiyor . Onları işledikleri konulara göre sınıflayıp düzenliyor. Sonra da onlarla, konularına uygun “güldeste”ler oluşturuyor ve o güldesteleri uygun zamanlarda kitaplaştırıp yayınlıyor. Bu tür çabalarının ilk verimi olan Kıbrıs Şiirleri Antolojisi’nin ilk basımı 1954’te yayınlanmış; 1965’te ikinci, 1998’de üçüncü basımları çıkarılmış. Hamasî Türk Şiiri Antolojisi’nin birinci basımı 1961’de, ikinci basımı ise 1997 yılında okuyucusuna ulaşmış. Her iki “güldeste”nin her yeni basımı bir öncekine göre hem içeriği hem de baskı güzelliği bakımından çok daha gelişmiş durumda.

Şimdi de elimizde Fahri Ersavaş’ın yeni bir güldestesi daha var: “Çanakkale Geçilmez Şiir Antolojisi” Adından da kolaylıkla anlaşılabildiği gibi, kitap Çanakkale Savaşları’nın ve zaferinin 85’inci yıldönümü anısına çıkarılmış. İçinde 115 şairin bu önemli tarihî olaya ilişkin 173 şiiri yer alıyor, Ersavaş, antolojiyi hazırlarken yalnızca kendi biriktirdiği şiirlerle yetinmeyip tanıdığı şairlerden de şiir istemiş. Antolojide yer alıp kaynağı belirtilmeyen şiirler, şairlerinin kendisinden alınırlar. Ayrıca, kitabın ilk sayfalarında, Ersavaş’ı Çanakkale Savaşlarını ve zaferini değerlendiren “Sözbaşı” ile Atatürk’ün konuya ilişkin bazı sözlerine ve o savaşların mağrur fakat mağlûp komutanı General Hamilton’un bir demecine yer verilmiş (1-16 ss). Nail Melik, Mehmet Âkif Ersoy, halk ozanı destancı Mustafa, Hüseyin Nihâl Atsız, Necmettin Halil Onan ve Mithat Cemal Kuntay’ın şiir, türkü ve beyitleri de konuyla dolaylı veya doğrudan ilgileri dolayısıyla, bu başlangıç sayfalarında sunulmuş (17-29).

Kitap küçük boy 320 sayfadan ibaret. Birinci hamur kâğıda, rahat okunan karakter ve büyüklükteki harflerle basılmış. Şairlerinin soyadına göre a,b,c, sırası düzenlenen şiirler onların her birine ayrılmış sayfalarda alt alta fakat a,b,c, sırası gözetilmeden veriliyor (31-314). Güldestenin sonundaki “İçindekiler” listesi de aranan şiir veya şairlere ulaşılmasını kolaylaştırıyor (315-318)

Fahri Ersavaş’ın gerek bu güldestesi gerekse öncekileri, millî duyguları dile getiren değerli şiir verimleri ile dolu. O şiirlerin her biri, yetişen gençlerimizi millî ülkülere yönlendirecek nitelikte ve güçte. Ayrıca millî günlerde veya toplantılarda okunacak şiirlerin seçiminde, onları düzenleyeceklere büyük kolaylıklar sağlayabilirler.

Ersavaş, antolojileri ve özellikle de son güldestesi olan Çanakkale Geçilmez Şiir Antolojisi ile hem Türkçülüğe hem de Türk şiirine önemli katkılarda bulunmuştur. Özverili çabalarının verimi olan bu değerli eserleri için kendisini yürekten kutluyor ve Tanrı’nın kendisine böyle yeni eserler yayınlama fırsatı verecek sağlıklı, uzun yıllar bağışlamasını diliyoruz.

1- Çanakkale Geçilmez Şiir Antolojisi. (Hazırlayan) Fahri Ersavaş. İstanbul, 2000. 320 s.

- Reklam -

Edinme yeri: Fahri Ersavaş – Göztepe, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, İkinci Orta Sokak. 6/12 – 81080 İstanbul.

Tel: 0216- 360 78 18
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -