Ana Sayfa 1998-2012 Arapça Yerine Türkçe Adlar

Arapça Yerine Türkçe Adlar

İslâm birliği taraftarlarına göre Türkler, Müslüman bir millet oldukları için müslümanca adlar almalıdır. Türkler’in İslâm olmazdan önce kullandıkları adları almak yanlıştır, müslümanlığa aykırıdır. Dünyada bundan daha yanlış ve iptidaî düşünce olamaz. İslâm adları denen adlar Arap adlarıdır. Bunların hemen hepsi de islâmlıktan önceki zamandanberi Araplar arasında kullanılmaktadır. Yani küfür ve cahiliyet zamanından kalmadır. Anlamı bilinmeyen kelimeleri çocuklarımıza takmakta maddî veya manevî hiçbir kazancımız yoktur. Aksine, millî ruh bakımından kaybımız vardır. Hele Müslüman adları arasında Yahudi’lerden Araplar’a geçen Musa, İsa, Süleyman, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Harun, Davud gibi adlar bizim Türkçe adlarımızla ölçüştürülebilir mi?

- Reklam -

Hayvan adıdır diye Bozkurt’a, Alparslan’a, Ertuğrul’a itiraz edenler Muaviye’nin “Uluyan dişi köpek” ve Osman’ın “yılan yavrusu” demek olmasına ne buyururlar?

Araplar’da yalnız şahısların değil, boyların da hayvan adı aldığı vardır. Meselâ bir kabilenin adı “Benî Kelb” yani “İtoğullarıdır.”

Kadın adları da öyledir: Ayşe “Yaşar”, Fatma “sütten kesilmiş”, Hadice “Vaktinden önce doğmuş”, Zeynep “tombul” demektir.

İslâm Birliği Kuruntusu (Ötüken, 17 Nisan 1964, Sayı: 4)
 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

ŞAMAR OĞLANI

Azerbaycan notları

- Reklam -