Ana Sayfa 1998-2012 Anadilden Önce Yabancı Dil

Anadilden Önce Yabancı Dil

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

- Reklam -

Karar sayısı: 32

Karar tarihi: 30.03.2000

Konu: Okul öncesi eğitim kurumları 5 ve 6 yaş grupları, ilköğretim okullarını 1’inci, 2’inci ve 3’üncü sınıfları yabancı dil etkinlikleri ile ilköğretim okulları 6.’ıncı, 7’inci ve 8’inci sınıf fen bilgisi dersleri laboratuar çalışmalarının yabancı dil destekli yapılabilmesi hususlarının kabûlü.

Evet yanlış okumadınız Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bu kararıyla artık ana okulundan itib aren Türk çocukları anadili öncesi yabancı dil öğrenme imkânına kavuşacaklardır.

Çağımızda artık bir ülkeyi sayıları yüzbinleri bulan ordularla işgal altında tutup kontrol etmektense; kendi kültürleri ile yoğrulmuş, ana dilinden önce yabancı dil öğrenip, yabancı dille düşünen, kendi toplumuna yabancılaşmış kişileri yönetim mekanizmasına oturtmak, maliyeti oldukça düşük bu sistem sayesinde o ülkeyi kontrol altında tutmak amaçlanmaktadır. Ve bu karar, bu amaca varmak için kullanılacaktır.

Bu yeni dünya paylaşım ve yağma düzeninde yeni bir sömürge (manda) sistemi yaratılmaktadır.

- Reklam -

İnsanı kendine ve toplumuna değer katacak düzeye getirmek eğitimde amaç olmalıdır. Bir milletin geçmişiyle geleceği arasında sağlam köprüler oluşturulmalı, geçmişine dayanan ve geleceğe hazırlanan gençler yetiştirilmelidir. Misyoner kafalı, sömürgeci zihniyete sahip hilkat garibeleri yetiştirmekten sakınmak adı “Millî” olan Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitiminin görevi olmalıdır. Ve bu millî eğitimin adı gibi kendisi de “Millî” olabilmek için Türk diline gereken önemi vermeli, yabancı dilin önünde Türkçeyi korumalıdır. Türkçe bilim dili değildir, bilim uluslararasıdır safsatalarına dayanan yabancı dil önceliği terkedilmelidir. Aksine davranış Türk’ün tarihine, gelmişine, geçmişine, geleceğine ihanettir.

Yabancı dile karşı değiliz; bir, hatta birkaç yabancı dilin öğrenilmesine dahi taraftarız. Ne var ki önce anadili Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmek kaydıyla. Eğitimin anadili Türkçeyle yapılması şartıyla.

Dil giderse, millet de gider; bu gerçeği unutmayalım…
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -