Ana Sayfa 1998-2012 Altan Deliorman’ın son çıkan eserleri

Altan Deliorman’ın son çıkan eserleri

Türk Kültüründe BOZKURT

- Reklam -

Bozkurt’un Türk kültür tahindeki yerini çeşitli örneklerle gösteren tek eser. Destanlardaki Bozkurt motifi neyin sembolü? Çeşitli Türk kavimlerinde, Orta Asya’da ve Anadolu’da Bozkurt. Cumhuriyet döneminde Bozkurt’a verilen önem. Atatürk ve Bozkurt. Çok eski dönemlere ait kalıntılarda

bulunan Bozkurt‘lu eşyalar. Atasözlerinde ve inançlarda Bozkurt’un yeri. Yerli ve yabancı kaynaklar dayanılarak kaleme alınan bu eser, konuya aydınlık getirici niteliktedir. 10 lira.

Tarih Boyunca Türkçülük

Bütün Türkçülük tarihinin iki ciltte inceleneceği serinin ilk kitabı. Başlangıçtan 1923’e kadar olan uzun yüzyıllarda Türkçülükle ilgili belirtiler, uzak Türk kavimleri arasındaki soy birliği şuuru, Türkçecilik, Türk’ü yücelten eserler, yabancı hayranlığına başkaldıranlar, Türkoloji ve Türkçülük, diğer akımlar karşısında Türkçülüğün yeri, İttihad ve Terakki dönemi, ilk Türkçü kuruluşlar ve dergiler kitapta ele alınan konulardan bazıları. Her Türkçünün okuması ve okutması gereken temel eser. 15 lira.

- Reklam -

Mustafa Kemal Balkanlarda

Atatürk’ün hayatında en az bilinen dönemi ayrıntılarıyla inceleyen, alanındaki tek eser. Askerî ataşe Mustafa Kemal’in Bulgaristan’daki faaliyetleri, İstanbul’a gönderdiği şifre li raporlar, Türk gazeteleriyle işbirliği, Bulgar siyasetinde etkili olacak girişimler, General Kovaçev’in güzel kızı Dimitrina ile olan büyük aşkı ve hayâl kırıklığı, Sofya’daki çevresi. İlerde yapacağı inkılâpların ilk şimşekleri Bulgar başkentinde çaktı. Millî Mücadele ve cumhuriyet dönemlerinde Bulgarlarla ilişkiler. 12,5 lira.

Sessiz Bir ses

Son dönem Türk fikir, sanat ve edebiyat dünyasının tanınmış şahsiyetleriyle ilgili gözlemleri, ortak hâtıraları ve izlenimleri akıcı bir üslûpla dile getiren biyografi eseri. Aşina veya meçhul simaların hiç bilinmeyen yönleri, olayların içinde insanlar, bu insanların ümitleri, hayâl kırıklıkları, şahsiyetlerinin keskin çizgileri. Unutulmaması gereken kıymetler. 12,5 lira.

- Reklam -

Kırık Kanatlı Jön Türk

Fikir ve mücadele hayatımızdan gelip geçmiş portreler. Özellikle Türkçülüğün önde gelen kişileri: Nejdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, İlhan Darendelioğlu, Hasan Ferit Cansever vb. Askerî Tıbbiye’den Afrika’ya sürgün, oradan Avrupa’ya kaçış, Bulgaristan’da gazetecilik ve milletvekilliği, en sonunda yoksul bir ölüm. Evlâd-ı fâtihandan biri. İnanç mücadelesiyle geçmiş ve kahpe kurşunlarla noktalanmış bir ömür. Ellerinde sigara izmaritleri söndürülmüş bir eski bakan. 10 lira.

Osmanlılardan Önce Türkler

Yüzyıllara ve kıtalara yayılmış görkemli Türk tarihinin ana hatlarını iki ciltte toplamayı amaçlayan dizinin ilk kitabı. Destanlar döneminden başlayarak Hun, Kök Türk, Uygur, Hazar, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Harzemşahlar gibi imparatorluk çapındaki siyasî organizasyonların yanı sıra onlarca Türk devletinin, beyliğinin, atabeyliğinin siyasî ve kültürel kimliklerini bu kitapta bulacaksınız. Sizi ayrı konularda yazılmış yüzlerce eseri karıştırmaktan, ansiklopedi ciltlerine başvurmaktan kurtaracak tek eser. 15 lira.

Osmanlı Çağı

Görkemli Osmanlı Devleti nasıl kuruldu, nasıl gelişerek bir imparatorluk hâline geldi? Ve, dört yüz yıl boyunca dünya tarihinin gidişini nasıl etkiledi? Çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmed’den başlayarak Yavuz Selim’in, Kanunî Süleyman’ın, 4. Murad’ın büyük başarıları nereden kaynaklanıyordu? Bu büyük devlet nasıl oldu da gerileyip çöktü? Bu soruların cevapları “Osmanlı Çağı”nda. Ayrıca, Osmanlılarla aynı dönemi paylaşmış diğer Türk devletlerinin, hanlıklarının, beyliklerin de geçmişleri bu eserde dile geliyor. Itrî’ler, Mimar Sinan’lar, Kâtip Çelebi’ler, Levnî’ler, Dede Efendi’ler, hat üstatları, çini sanatı, devlet teşkilâtı, ekonomik durum, toplum hayatı, eğitimdeki gelişmeler etraflıca anlatılıyor.

18 lira.

Yugoslavya’da Müslüman/Türk’e Büyük Darbe

Yakın tarihin hiç bilinmeyen, fakat büyük kırgınlara yol açmış olan kanlı olayları ilk defa bu kitapta belgeleriyle, canlı fotoğraflarıyla anlatılıyor. 1990’larda ikinci fırtınası esmiş olan Sırp gaddarlığının en geniş katliam hareketini böylelikle öğreniyoruz. Kitapta küçük yerleşim yerlerindeki kırgınları dahi şahıs adlarıyla ve örnekleriyle belgeleyen bu eser, kendi alanında tek ve benzersiz. İkinci Dünya Savaşı’nın hengâmesi ile perdelenen korkunç olaylar şimdi yeniden gün ışığına çıkıyor. 15 lira,

Bütün eserler birinci hamur kâğıda, bazısı baştan aşağı renkli olmak üzere fotoğraflarla desteklenmiş kalın karton kapakla ciltlenmiştir.

Kitapların temin edileceği adres:

BAYRAK Basım/Yayım/Tanıtım

Tel: 0212 531 87 48 – 532 24 18

Faks: 0212 635 79 82

E-posta: orkun @ orkun.com.tr

İki kitaptan fazla siparişlerde kargo ücreti yayınevi tarafından karşılanır.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -