Ana Sayfa 1998-2012 Altan Deliorman’ın son çıkan eserleri

Altan Deliorman’ın son çıkan eserleri

Türk Kültüründe BOZKURT

- Reklam -

Bozkurt’un Türk kültür tarihindeki yerini çeşitli, örneklerle gösteren tek eser. Destanlardaki Bozkurt motifi neyin sembolü? Çeşitli Türk kavimlerinde, Orta Asya’da ve Anadolu’da Bozkurt. Cumhuriyet döneminde Bozkurt’a verilen önem. Atatürk ve Bozkurt. Çok eski dönemlere ait kalıntılarda bulunan Bozkurt’lu eşyalar. Atasözlerinde ve inançlarda Bozkurt’un yeri. Yerli ve yabancı kaynaklara dayanılarak kaleme alınan bu eser, konuya aydınlık getirici niteliktedir. 10.00 TL.

Tarih Boyunca Türkçülük

Bütün Türkçülük tarihinin iki ciltte inceleneceği serinin ilk kitabı. Başlangıçtan 1923’e kadar olan uzun yüzyıllarda Türkçülükle ilgili belirtiler, uzak Türk kavimleri arasındaki soy birliği şuuru, Türkçecilik, Türk’ü yücelten eserler, yabancı hayranlığına başkaldıranlar, Türkoloji ve Türkçülük, diğer akımlar karşısında Türkçülüğün yeri, İttihad ve Terakki dönemi, ilk Türkçü kuruluşlar ve dergiler kitapta ele alınan konulardan bazıları. Her Türkçünün okuması ve okutması gereken temel eser. 15.00 TL

Mustafa Kemal Balkanlarda

- Reklam -

Atatürk’ün hayatında en az bilinen dönemi ayrıntılarıyla inceleyen, alanındaki tek eser. Askerî ataşe Mustafa Kemal’in Bulgaristan’daki faaliyetleri, İstanbul’a gönderdiği şifreli raporlar, Türk gazeteleriyle işbirliği, Bulgar siyasetinde etkili olacak girişimler, General Kovaçev’in güzel kızı Dimitrina ile olan büyük aşkı ve hayâl kırıklığı, Sofya’daki çevresi. İlerde yapacağı inkılâpların ilk şimşekleri Bulgar başkentinde çaktı. Millî Mücadele ve cumhuriyet dönemlerinde Bulgarlarla ilişkiler. 12.50 TL.

Sessiz Bir Ses

Son dönem Türk fikir, sanat ve edebiyat dünyasının tanınmış şahsiyetleriyle ilgili gözlemleri, ortak hâtıraları ve izlenimleri akıcı bir üslûpla dile getiren biyografi eseri. Aşina veya meçhul simaların hiç bilinmeyen yönleri, olayların içinde insanlar, bu insanların ümitleri, hayâl kırıklıkları, şahsiyetlerinin keskin çizgileri. Unutulmaması gereken kıymetler. 12.50 TL.

- Reklam -

Kırık Kanatlı Jön Türk

Fikir ve mücadele hayatımızdan gelip geçmiş portreler. Özellikle Türkçülüğün önde gelen kişileri: Nejdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, İlhan Darendelioğlu, Hasan Ferit Cansever vb. Askerî Tıbbiye’den Afrika’ya sürgün, oradan Avrupa’ya kaçış, Bulgaristan’da gazetecilik ve milletvekiliği, en sonunda yoksul bir ölüm. Evlâd-ı fâtihandan biri. İnanç mücadelesiyle geçmiş ve kahpe kurşunlarla noktalanmış bir ömür. Ellerinde sigara izmaritleri söndürülmüş bir eski bakan. 10.00 TL.

Kitapların temin edileceği adres: BAYRAK Basım/Yayım/Tanıtım

Tel: 0212.531 87 48 – 532 24 18

E-posta: orkun@orkun.com.tr

İki kitaptan fazla siparişlerde kargo ücreti yayınevi tarafından karşılanır.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -