Ana Sayfa 1998-2012 A.B. Amaçlarını Açıklamaya Devam Ediyor

A.B. Amaçlarını Açıklamaya Devam Ediyor

AB amaçlarını gizlemiyor; bir bir açıklıyor. Bunların büyük bölümü Türk-İş tarafından toplanarak “AB Türkiye’den Ne İstiyor?” başlığı altında broşür hâlinde yayımlandı. Broşürde AB’nin Avrupa Parlâmentosu kararı şeklinde onlarca örnek var. Hepsi de Türkiye aleyhine, hepsi de düşmanca. Bunları okuyup üzerinde düşünmeden AB hakkında karar verilemez.

- Reklam -

Avrupa Parlâmentosu; üye adaylarının üyeliklerinin kesinleşeceği yer; hayır veya evet diyecek kurum. Türkiye’nin üyeliği önlerine geldiği zaman, daha önce almış olduğu kararların uygulanıp uygulanmadığına bakacak . Herhâlde “Şakaydı, kararlarımızı geri alıyoruz” diyecek hâlleri yok.

Kararlar incelendiği zaman görülür ki uygulanmaları şu sonuçlardan bizi kurtaramaz: Kıbrıs’ın Yunanistan’ın kontroluna girmesi, Ege’nin Yunan denizi olması, Ayasofya’nın ve diğer yüzlerce kilisenin faaliyete geçmesi. İstanbul surlarının hudut olduğu bir Ortodoks din devletinin kurulması. Bizans’ın kurulması yolunda mesafe alınması. Ermenilerin Türkiye’den tazminat ve toprak talepleri…

Avrupa Birliği komisyonunun yeni bir açıklaması ile karşı karşıyayız.(*) Açıklama, kaynakta şu şekilde verilmiş:

- Reklam -

“Her fırsatta Türkiye’nin millî menfaatleri aleyhine kararlar alan Avrupa komisyonu bu kez çizmeyi çok aştı. Komisyon gündemine getirilen bir dolu önerge, Avrupalıların gerçek niyetlerini ve çirkin yüzlerini ayan beyan ortaya koydu.”

“Ayasofya’nın Hristiyan dünyasına iadesi” şeklinde küstah bir başlıkla verilen önergede; “İstanbul işgal altındaki Hristiyan kentidir. Bizans’taki gibi Constantinopol adıyla anılmalıdır.” denildi. Ayasofya’nın asıl sahiplerine yani Avrupalılara iade edilmesi istendi.

- Reklam -

Bu kararı alan AB komisyonu, ileride kurulacak Birleşik Avrupa’nın icra organı konumundadır. Avrupa Parlâmentosuna karşı sorumludur. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya’nın ikişer, diğer üye ülkelerin birer üyesi vardır. Kuruluşun sekreteryasında 1500 memuru çalışmaktadır.

Kararı alan yerin küçümsenmemesi gerekir. AB’nin en önemli dört kurumundan birisidir.

Ya bu karara “evet” diyeceksiniz; veya Avrupa Birliğine “hayır” diyeceksiniz.

Dipnot:

(*) Hürriyet Gazetesi, Hayrullah Mahmut, 23 Mart 2002, Durum Sütunu, Şaşılacak Ne Var?
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -