Ana Sayfa 1998-2012 2004 yılı dizini

2004 yılı dizini

(Orkun’un 2004 yılına ait sayılarında yayımlanan yazılar ve yazarları)

- Reklam -

Siyah puntolu yerler yazar adını, beyaz puntolu yerler yazı başlığını, sondaki rakamların ilki yazının yayımlandığı sayıyı, ikincisi o sayıdaki sayfa numarasını göstermektedir. İmzasız yazılar, ayrı bir bölüm hâlinde ve dergi sıra numarasına göre düzenlenmiştir.

Adıgüzel, Hüseyin

Ne olur, ne olmalıdır? 71/15

Kaynayan Kazan 72/20

AB masalı ya da egemenlik 73/25

Aralık 2004 milât olacak mı? 74/16

- Reklam -

Ayvalık’ta bir şeyler oluyor 81/11

Resmî bakış 82/13

Ak, Gülsüm

Kitaplar 75/50

Kitaplar 76/50

- Reklam -

Kitaplar 81/46

Aksay-Kebabcıoğlu, Süheyla

“Türk” adı sonsuza kadar yaşayacaktır 74/45

Türk diline sahip çıkalım 77/42

Türk ülküsü veya Kuvay-ı Milliye 78/41

Türk milliyetçiliği bayrak olmalı 80/49

Aslan, Cengiz

Görsel-işitsel iletişim 80/46

Türklük bilinci 82/44

Atun, Ali Fikret

Yunan dostluğu gerçek mi? 72/4

Kıbrıs 75/31

Ayan, Ergin

Tarih felsefesi (I) 79/24

Tarih felsefesi (2) 80/38

Bâkiler, Yavuz Bülent

Sevmediğim kelimeler 80/17

Candoğan, Tayfur

İslâm geleneğinden ve Şamanizmden

birer tutam 82/42

Cumalıoğlu, Yakan

KKTC seçimleri üzerine 71/11

Saklanan gerçekler ve cenazeyi

kaldıracak imam 73/19

Çavuşoğlu, Yağmur

Yaşasın hainlik 75/4

Türklüğün kalbi Diyarbakır’da attı 77/26

Hakkımız bakidir 82/11

Çetin, Faruk

Atatürk sağ olsaydı 71/47

“Türk” sözünün kökü ve mânâsı 72/39

Hazarlar üzerine notlar 73/43

Ey şanlı Türk Bayrağı 74/37

Çetinoğlu, Oğuz

Kayıt dışı ekonomi 71/29

Enflâsyon muhasebesi 72/26

Bu işin sonu iyi değil 73/23

Sayın Başkan 74/11

Takas/trampa, barter ve klirink sistemi

ile ticaret 75/21

AB genişliyor mu, zayıflıyor mu? 76/12

Gelir dağılımı 77/22

Büyüme hızı 78/27

Demiryolu 79/19

Osmanlı döneminde dış borçlar 80/23

Dış borçlar 81/30

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde

yeni dönem 82/21

Çınkı, Mustafa

“Türkiye’yi esir ülke yaptırmayız” 81/21

Çongur, H. Rıdvan

Milliyetçilik ve yeni bir bakış 75/42

Olumlu düşünüş biçimi ve insanımız 76/27

Konuşma eğitimi ve gerçeklerimiz 77/39

Cumhuriyet ve demokrasiye geçiş 78/43

Atatürk’ü anlamak 81/18

Atatürk’ü anlamak 82/31

Deliorman, Altan

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (I) 71/35

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (2)

“Biz İstanbul’a da geleceğiz” 72/34

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (3)

“Göktürklerin Bismark’ı” 73/31

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (4)

Demir yumruklu sultan 74/31

“Söz verdim mi tutarım” 75/36

Güneyli yiğit 76/38

Bir büyük Türk milliyetçisi 78/4

Demiral, Nusret

Terör (Devletin Gücü) 72 2/13

Sorgu ve “Türk yargısı” 73/21

Yeniden Yapılanma “Üniter yapı düzeni” 74/10

Yolumuzu çizmek-Yeni

yolumuzdaki çizgi 75/10

Aydınlık yolda “Yeni bir çalışma” 77/14

Yargı-itibar 80/12

Demirci, Nefi

Kerkük’e son ziyaretim 71/31

“Federe Devlet”in adının konma

zamanı geldi mi? 72/15

Kerkük Türk toprağı mı? 73/12

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı

(Cemiyeti Akvam) ve Türkler 74/18

Geçici anayasa: Irak’ın yeni

yönetim yasası 75/18

Niçin bu durumlara geldik? 76/20

14 Temmuz 1959 77/17

Meselenin altında yatan gerçekler 78/29

Herkes Kerkük’e sevdalı, ya o kime? 79/21

Belgelerle Kerkük’ün kimliği 80/14

ABD, Telafer ve Kürt oyunu 81/27

Milletimi bekleyen tehlike 82/18

Denizli, Altan

Atatürk dönemine geri dönmeliyiz 81/25

Donuk, Abdülkadir

Hocam Kafesoğlu 78/6

Erden, Ömer

İstiklâl Marşı’nın kabulü 74/41

Gayretullah, Hızırbek

Tarih akışında 71/41

Gök, Seher

Ermeni meselesi 76/48

Gökalp, Mehmet

Haçlı zihniyeti ve Gazi Ömer

Fahrettin Paşa 80/44

Gökçen, Salim

Ortodoks Teoloji Akademisi 71/22

Ortodoks Teoloji Akademisi (2) 72/28

Bartholomeos, Ruhban Okulu ve

Ekümenizm 73/34

“Hoşgörü” ve “tolerans” kavramlarına

Patrikhane yorumu 74/23

Megali İdea ve Yeni Roma yolunda 75/15

Avrupa Birliği ve Patrikhane 77/32

Yunanistan’ın talepleri 78/31

Balkanlarda bölgesel yaklaşım 82/35

Gökçin, Muammer

George Soros parmağı 71/17

Gömeç, Saadettin

Türk tarihinin kahramanları: XIX

Tonga Tigin 71/38

Uyuşturucu belâsı 72/22

Türk tarihinin kahramanları: XX

Köl Tigin 73/29

Türk tarihinin kahramanları: XXI

Bilge Kagan 74/28

Orkun’daki büyük kurgan 75/25

Türk tarihinin kahramanları: XXII

Ozmış Tigin 76/36

Türk kültürü açısından önemli bir buluş 77/30

Türk tarihinin kahramanları: XXIII

Moyun Çor 78/34

Ergenekon 79/28

Türk tarihinin kahramanları: XXIV

Tun Baga Tarkan 82/29

Gültepe, Kâzım

Uyuşturucu ve Türk gençliği 72/24

Günay, Arzu

Ermeni iftiraları 74/34

İlhan, Suat

Annan Plânı 72/8

AB’nin Hristiyanlık özelliği 77/8

İmamoğlu, Ertuğrul

Sayın Reha Oğuz Türkkan Hoca’ya

açık mektup 74/26

Kafa, Güçer

Izdırabı paylaşmak 73/49

Kafesoğlu, İbrahim

Otoriter devlet ve demokrasi 78/12

Kantarcı, Şenol

Terör-medya-devlet 71/19

Soykırım endüstrisi İsviçre pazarında 73/45

Bir milyon Azerbaycan Türkü AİHM’ne

başvurmalıdır 77/10

Kıbrıs Laboratuvarı (1) 80/28

Amerikalı başkan adaylarının değişmeyen

Ermeni kartı 81/32

Büyük Orta Doğu Projesinde de

Holywood atakta 82/15

Karaca, Şükrü

Millî Şehit Kemal Bey ve bir “meslekdaş” 74/21

Bayrak aşkı ve Belene mahkûmunun

hâtıraları 75/29

Fethetmeden dönmeyeceğiz 77/28

Bir anayasa varakası 78/39

Türk seciyesi ve Bozkurt 79/34

M. Kemal Atatürk 81/17

Karaer, Taha Hünkâr

Türkiye üzerinde oynanan oyunlar 81/35

Kazanlı, Turan

Gezegenler arası bir gezinti 79/10

Keskin, Alptekin

Yeniden dirilişin simgesi 76/29

Kılıç, Altemur

Millîleşmek mi? Millîleşmemek mi? 72/11

Gerçek mi, karabasan mı? 75/6

Kılıç, Olcay Nuhuz

Liderlik üzerine düşünceler 76/46

Türkçe ilim dili mi? 80/33

Yabancı dil öğrenimi 81/39

Kotak, İsmet

Türkiyem diyen kaç kişi kaldık ki? 73/37

Külebi, Ali

Önlem alma, risk alma ve

bölgesel güç olma 79/36

Moralıgil, Celâdet

Altemur Kılıç olayı 79/16

Çanakkale ve Necef 80/19

Atatürkçülük tartışmaları 81/13

Olcay, Nuhuz

Hazar rüzgârı 73/40

Orhan, Hasan

Türk Dünyası Kadınları Ankara’da

bir araya geldi 71/43

“Kerkük kaybedilirse Kürt

devleti kurulur” 82/39

Ortaş, İbrahim

Olaylara ve hayata bütünsel bakabilmek 80/35

Özçamlı, Mirat

Neler kaybediyoruz? 79/42

Savaş, Gökhan

Sosyolojik araştırmaların yetersizliği 72/50

Batılılaşmak mı, Batıcılık mı? 74/48

Savaş, Metin

Türkiye ve Batı Türklüğü (1) 79/4

Türkiye ve Batı Türklüğü (2) 80/25

Türkiye ve Batı Türklüğü (3) 81/36

Türkiye ve Batı Türklüğü (4) 82/25

Savaşeri, Cengiz

Vizede karşılıklılık 79/50

Sefercioğlu, Necmeddin

Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu 71/45

Çiftçioğlu Nejdet Sançar 72/31

Alparslan Türkeş 74/38

Adnan Cahit Ötüken 75/39

Hamza Sâdi Özbek 76/33

Remzi Oğuz Arık’ın yayınları üzerine 77/36

Abdullah Savaşçı 78/36

Ali Uygur 79/40

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 80/42

“Serdengeçti” Osman Yüksel 81/40

Türkçülük yolunda harcanan bir ömür 82/23

Sinanoğlu, Oktay

Türbeler, Türbeler… 73/10

Şahin, Nevruz

Nevruz Bayramı 73/27

Şahin, Osman

Türkiye-ABD-İsrail üçgeninde Orta Doğu 74/43

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez

bir bütündür 76/18

Azınlıkların gayretleri 78/46

Şengönül, Osman

Yine Kerkük sorunu üzerine 72/16

Şimşir, Nahide

Bağdad’ın ehemmiyeti 75/45

“Kürdistan” tabiri 76/23

Şimşir, Sebahattin

Mehmet Emin Resulzade 71/49

Azerbaycan kamuoyunda Kıbrıs 72/43

Hüseyinzade Ali Bey (Turan) 73/47

Arapların Türklere karşı

değişmeyen tavırları 75/23

Musul meselesi ve İngiltere ile Rusya 76/25

Azadlık yolundan vesikalar 78/50

Azize Caferzade (1921-2003) 79/44

Payitaht Gence’ye 81/47

Tanrıdağlı, Yıldız Ayça

“Ne Mutlu Türk’üm diyene” 79/32

Tat, Orhan

Avrupa Birliği mi, Türkiye’nin birliği mi? 72/37

Hakikat nerede? 76/32

Turan, Lütfi Ömer

Şark Meselesi ve Güneydoğu sınırlarımız 72/45

Yaşayan Ölüler 73/39

Bizans değil, Turan 81/49

Beklenen lider 82/46

Tüfekçioğlu Turgay

Çare: Milliyetçi, çağdaş, güçlü

Türk Devleti 71/4

Orta Doğu Birleşik Devleti 74/4

Neden hayır? 75/8

“Tarih almak” 76/9

Türkistan gezisi 77/20

Türkler 78/23

Altın elbiseli adam 79/12

Türkiye ve Avrupa Birliği 80/6

Bursa’da üç genç Kuvay-i Milliyeci 81/4

Gübre şerbeti 82/4

Türkdoğan, Orhan

Ulus-devletin yolu kesiliyor mu? 71/6

Kültürel milliyetçilik ve siyasal İslâm 76/4

Gençliğin siyasallaşması 77/4

Muhtaç olduğumuz atılım 78/15

Türkkan, Reha Oğuz

Ülkü ateşine yeni nefes 71/25

Seçimler Türkçü partilere

gülümseyecek mi? 72/18

Kıbrıs konusunda temel yanlış 73/16

Milliyetçiliğe genetik ve psikoloji

açılarından bakış (1) 74/13

Milliyetçiliğe genetik ve psikoloji

açılarından bakış (2) 75/12

60 yıl öncesinin anılması ve sonrası 76/14

Rusların işgali altındaki Türklerin

kimliğini eritme politikası 77/24

Kürt sorununa çözüm bulunabilir mi? 78/21

Evren düzeninden millet varlığına giden çizgi 79/9

Tarihe sual soran tarihçiler 80/10

Süper devlet olayı ve Türk geleceği 81/9

Eşitlik kavramı 82/9

Uzun, Banu

Kıbrıs’ta neler oluyor? 72/41

Yaman, Ahmet

Önce “Türk”, sonra “Türkiyeli”

ya daha sonra? 78/19

Yıldırım, Mustafa

9 Eylül bağımsızlık gününde

koloniciler İstanbul’da 80/4

Yılmaz, Muammer

Ahmet Vefik Paşa 76/42

Atatürk ve Milliyetçilik 77/44

Coğrafyada Türkiye 78/48

Milletler ve millî siyaset 81/50

Zeynalov, Ferhad

Akt: Gedikli, Yusuf

Şor, Baraba, ve Çulım Türkçeleri 72/46

Tofa (Karagas) Türkçesi 75/47

Tuva Türkçesi 77/46

Hakas Türkçesi 79/46

İMZASIZ YAZILAR

2002 Kasım seçimleri

üzerine düşünceler 71/4

“Milletleşme” ne demek? 72/19

Aydınlar Ocağı ateş hattında 73/4

Orkun’a gelenler 74/50

“3 Mayıs”ı nasıl kutlayalım? 75/11

Nihayet… Truvalılar da “Türk” oldu 76/37

Türkçenin Zaferine Doğru 76/25

Meğer Kürtçe edebî dilmiş 77/9

Nihayet sözlerini tuttular 77/41

Terör yandaşları dışarda,

karşıtları zindanda 77/43

AB’nin son çifte standardı 77/21

Assompsion mu? O da ne? 77/16

Bu sistem düzeltilmeli 77/43

Prof. Dr. Kafesoğlu için ne dediler? 78/12

Satıyoruuuz! 79/39

Türk cumhuriyetleri ile

ekonomik ilişkiler 80/13

Buna “Türkçe” mi diyorsunuz? 80/18

Ey Türk! Toprağına sahip çık 80/45

Kültür yozlaşması 81/43

Ankara’da Orkun Şöleni 82/20

Diyarbakır’da neler oluyor? 82/12

KKTC sonsuza kadar yaşayacaktır 82/43

Yunandan dost domuzdan post… 82/19

Atsız’a saygı duruşu… 82/51

 

Orkun'dan Seçmeler

Vefat

DERSİM BUDALALIĞI

- Reklam -