1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Türklüğün kalbi Diyarbakır’da attı

Yağmur Çavuşoğlu
SON 15-20 yıldır gündemde sürekli terör olaylarıyla adı geçen Diyarbakır ilimiz, bilindiği üzere birkaç senedir de düşüncesiz bir politikacımızın sarf-ettiği bir lâf yüzünden, Avrupa Birliği ile anılmaya başladı. Avrupa Birliği’nin yolu Diyarbakır’dan geçermiş, geçmezmiş bizi pek ilgilendirmiyor ama, 20-22 Mayıs 2004 tarihinde tertip olunan anlamlı bir sempozyum ile Türklüğün kalbi Diyarbakır’da attı.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünün çok değerli ve fedakâr öğretim üyeleriyle, elemanları herşeyi göze alarak; Diyarbakır’ın kültür hayatında uzun yıllar hatırlanacağına inandığımız valisi Nusret Miroğlu ve onun çok çalışkan yardımcısı Mustafa Adıgüzel’in üstün gayretleriyle el ele verip, “Oguzlardan Osmanlı’ya Diyarbakır” konulu bir sempozyumu gerçekleştirdiler. İstenildiği takdirde Türkiye’mizin bu güzel kentle rinde, memleket âşığı insanların neler yapabileceği ortaya kondu. Umarız bu sempozyum vesileyle, Diyarbakır ili yeniden Ziya Gökalp gibi Türk milliyetçilerini yetiştiren bir ilim ve kültür merkezine dönüşür.

Tabiî ki bizim için üzücü olan, Dicle Üniversitesi’nin bu kültürel faaliyeti yeterince sahiplenmemesi ve bütün yükü valiliğin üzerine atmasıdır. Herşeye rağmen Diyarbakır Valiliği mükemmel bir organizasyon gerçekleştirdi. Kendilerine Türk ilim camiası adına teşekkür ederiz.

Sempozyuma yurt içinden ve dışından (Türkmenistan, İran, Azerbaycan, ABD, Ukrayna vs.) 100’e yakın ilim adamı katılmış ve çok kıymetli bilimsel tebliğler sunmuşlardır.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Sayın Nusret Miroğlu’ndan sonra hazırlık heyetinde yer alan Doç. Dr. Kenan Ziya Taş, günün anlamını ve Diyarbakır’ın hayatındaki önemini belirtip, misafirlere geldiklerinden dolayı şükranlarını iletti. Bütün sempozyum boyunca engin bilgi ve tecrübesini herkese ve özellikle genç ilim adamlarına hiç yüksünmeden aktaran Prof. Dr. Mustafa KAFALI ilk bilimsel konuşmayı yaptı. Saygıdeğer hocamız Diyarbakır’ın Türk tarihinde ve kültüründeki ehemmiyetini, can alıcı noktalara değinerek anlatıp, pekçok kişinin zihinlerinde ışıkların yanmasına sebep oldu. Bugün âdeta farklı bir etnik kimliğe sahip olduğu sanılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kısım vatandaşlarıyla özdeşleştirilen ve hakkında çeşitli senaryolar üretilen bu güzel Türk yurdunun, M. Önceki çağlardan itibaren Türklere kucak açtığı, Türklerin Anadolu’ya girdiği sıralarda ilk Türkleşmenin bu vatan topraklarında meydana geldiği, bu coğrafyayı Türk milletinin bin yıldan fazla bir zamandır canıyla, kanıyla, alın teriyle suladığı ve vatan yaptığı deliller gösterilerek ispat edilmiştir.

Daha sonra Orkun Dergisi yazarlarından da olan, Prof. Dr. Saadettin GÖKÇE “Oguz Kagan’ın Kimliği, Oguzlar ve Oguz Kagan Destanları” üzerine yeni bilgileri aktardı. Bunun yanı-sıra sempozyum boyunca Prof. Dr. Salim GÖKÇE “Han-oglu Harun’un Diyarbakır Yöresindeki Faaliyetleri”, Doç. Dr. Muammer GÜL “İlhanlılar Döneminde Diyarbakır”, Doç. Dr. Dean SAKEL “Diyarbakırlı Uzun Hasan ve Ak-Koyunlu Devleti’ne Bizanslıların Bakış Açısı”, Okutman Saadettin BAŞTÜRK “Timur’un Anadolu Seferi Sırasında Diyarbakır”, Doç. Dr. Remzi KILIÇ “Diyarbakır ve Güney-doğu Anadolu’nun Osmanlı Devleti’ne Katılması” gibi konularda bildirilerini sundular.

Bütün katılımcılara ve tertip heyetine böyle faydalı bir kültürel çalışmanın ortaya çıkmasına yardımcı olduklarından dolayı bir kere daha teşekkür ediyoruz.