1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Terörle beslenen ''Demokrasi''

Orkun
Rusya’da, devlet başkanı Vladimir Putin’i diktatörlük yolunda olmakla suçlayan siyasetçiler birbiri ardınca yok ediliyor. Putin’in politikalarını şiddetle eleştiren Liberal Rusya Partisi’nin eşbaşkanı Sergey Yuşenkov Nisan 2003’te öldürüldü. Aynı partinin bir başka lideri Vladimir Golovliov da dört ay sonra aynı âkıbete uğradı. Liberal Rusya Partisi’nin diğer eşbaşkanı İvan Ribkin ise, Şubat ayı içinde ortadan yok oldu. Öldürüldü mü, kaçırıldı mı, bilen yok.

İvan Ribkin, 1999 yılında gerçekleştirilen ve 300’ün üzerinde sivilin ölümüne mal olan dizi apartıman bombardımanın arkasında devlet güçlerinin, yani Putin’in bulunduğunu ileri sürüyordu. Ribkin’e göre, Putin, bu terör eyleminin ardından iktidara gelebilmişti. Bombalama olayını soruşturmak için siyasî partiler ve toplum kuruluşları tarafından oluşturulan komisyonun başkanlığını da Ribkin üstlenmişti.

Moskova savcısı, Ribkin’in ortadan kaybolması üzerine “kasden adam öldürme” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı, fakat bu dosya bir saat sonra kapatıldı.

Sözün kısası, Rusya’da iktidar ölüm saçıyor, terör estiriyor. Bir yandan da ülkede demokrasi olduğu ileri sürülüyor.

Daha da garibi, teröre karşı mücadele yürüttüğünü iddia eden ABD, terörle ayakta duran Putin’i destekliyor. Tam bir çifte standart.

Olaylar açıkça gösteriyor ki, “ideal” diye ileri sürülen kavramlar içi boş bir fanteziden ibaret. Her devlet için önemli olan, millî çıkarların gözetilip korunması.

Dünyaya bu gözle bakmamızın zamanı gelmedi mi?