1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Şehitlere çıplak sanatçı

Orkun
19l5 Çanakkale savaşları birkaç kademe hâlinde cereyan etmişti. Bunların en şiddetlileri de Mart, Nisan ve Ağustos aylarında olmuştu. Vaktiyle sadece l8 Mart’ta kutlama yapılır, Ağustos es geçilirdi. Şimdi Ağustos savaşlarının da anma törenlerine başlandı. Albay Mustafa Kemal’in Çanakkale’deki rolü Ağustos çatışmalarında görüldüğü ve ona ilk askerlik şöhretini bu çatışmaların sağladığı düşünülürse, bu kutlamaların ayrı bir mânâ kazandığı anlaşılır.

Bu yıl da yine Çanakkale Şehitliği’nde an ma törenleri yapıldı. Nutuklar söylendi, eğlenceler tertiplendi. Bunlara diyecek bir şey yok. Ancak, bir takım tepkilere de kulak kabartmamız ve ders çıkarmamız gerekiyor.

Bu tepkiler, eğlencelere katılan tanınmış bir kadın şarkıcının sahneye çok dekolte kıyafetle, âdeta yarı çıplak çıkmasından kaynaklanıyor. Çanakkale’de 253 bin vatan evlâdı şehidimiz yatıyor. Birçoğunun adları bile bilinmiyor. Tam bir mechul asker mahşeri. Böyle mânevî bir ortamda sahne alanların, kılıklarına, davranışlarına, hattâ şarkı sözlerine bile dikkat etmeleri gerekmez mi? Çanakkale Şehitliği, bizim gönlümüzde hiç sönmeyen bir yangındır. Bunu festivale çevirmenin anlamı var mı? Aziz şehitlerimizin ruhlarını incitmenin vebalini hiç düşünmüyor muyuz? Bütün bunlardan soyunmuş bir anlayış dahi, yapılan hareketin en azından görgü kurallarına aykırı olduğunu teslim eder. Umarız ki, bu kutlamalar gelecek yıllarda da yapılacaksa, bir daha bu gibi sahnelerle karşılaşmayız.

Bu olayda bir idraksizlik, umursamazlık, saygısızlık elbette var. Fakat, en hafif tabiriyle bir de ölçüsüzlük var. Ya şehrin göbeğinde kara çarşaflara bürünmüş, gözleri bile görünmeyen kadınlarla karşılaşıyoruz, yahut işte böyle şehitlerin huzurunda yarı çıplak sanatçı(!)larla. Bunun ortası yok mu? Herkes, nerede nasıl giyineceğini ancak tepki görünce mi düşünecek? Pek çok sahadaki ölçüsüzlüklerden sadece bir tanesi bu. Ama, çarpıcı ve düşündürücü. Yine de bir musibet bin nasihatten evlâdır. Belki ders çıkaranlar bulunur..