1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Rus muhacirlerinin sonu

Adil Asiltürk
24 Ocak 1922’de eski KGB’nin 541 numaları gizli raporu General Vrangel’in İngiliz ve Fransız hükûmetleri ile birlikte Türkiye’deki Millî Mücadeleye karşı savaştıklarını kanıtlıyor.

Vrangel Ordusundan ayrılan Kafkaslılar “Kuzey Kafkasya Halklarını Özgürleştirme” komitesini kurarlar. Bu komiteye General Bekoviç-Çerkasski, Albay Hobayev (Osetiya’nın valisi) ve Kopev dahil olurlar. Komite Tiflis ve Batum’da teşkilâtlanıp Kuzey Kafkaslarda bolşevik rejimine karşı siyasî propaganda yapıyordu. General Nzoro (Kabardin Süvari Alayının eski komutanı), General Halilov (Çeçenistan’ın valisi), General Maisagov (Inguşetiya’nın valisi), Alihan-Kantimirov (Kafkas Halklarının istanbul’daki diplomatik temsilcisi) ve Ankara Hükûmetinin ilk Hariciye Nazırı Bekir Sami Bey (bazı belgelere göre Bekir Bey Kundukov) (1862-1933) bu komiteye yakınlık gösteriyorlardı.1

10 Şubat 1922’de KGB’nin 546 numaralı gizli raporu Vrangel haber alma servisinin Karadeniz sahillerinde ve Kafkaslarda yaptıkları gizli görevlerini açığa çıkarıyor. Bulgaristan’da kurulmuş olan “Soyuz Spaseniya” terör örgütünün 3 Aralık 1921’de 37 numaralı kararında aşağıdaki terör örgütleri ile görüşmelere başlanması emrediliyordu:

1. “Taşnak” Ermeni Terör Örgütü

2. Gürcü Terör Örgütü

General Vrangel bu terör grupları ile birlikte Kafkasları ve İstanbul’u ele geçirmeyi düşünüyordu. Yalnız Mustafa Kemal (Atatürk) Paşanın önderliği ile başlayan Kurtuluş harekâtı Vrangel’in rüyalarını bir kez daha askıya alır. Türkiye’den umudunu kesen General Vrangel ve General Kutepov’un komutanlığı altında olan subay ve askerler Bulgaristan ve Sırbistan’a göç ederler. Yalnız bu göç ile Vrangel ve Kutepov terör, casusluk ve entrikalarla dolu farklı bir savaşa başlıyorlar ve bu durum 2. Dünya Savaşı’nda farklı boyutlarda meydana çıkıyordu. 70 binlik Kazak Lejyonu, 25 binlik Gürcü Lejyonu ve 30 binlik Ermeni Lejyonu 1942 yılının Ocak-Şubat aylarında Polonya’da askerî ve terör eğitimine başlarlar. Türkistan ve Kafkas Lejyonları da Nazi Almanyası için eğitiliyordu. Çok enteresandır ki, Ermeni Lejyonu 1903 yılından beri Taşnak Partisinin üyesi ve Ermeni terörünün başı olan General Drastamat (Dro) Kanayan (1883 Iğdır-1956 Boston), Gürcü Lejyonunu Albay Şalva Maglakelidze ve Kazak Lejyonunu Vrangel Ordusunun Generali Pyotr Nikolayeviç Krasnov (1869-1947) (resim 1) hazırlıyordu2. Vrangel ordusunun bir çok generali Nazi Almanyasının önde gelen Kazak Lejyonunda (resim 2) görev almışlardır. Bu generallerden bazılarının isimleri şöyledir:

1. Abramov Fyodor Fyodoroviç (1870-1963)

2. Balabin Yevgeni İvanoviç (1879-1973)

3. Bogayevskov Leonid Vasilyeviç (1867-1951)

4. Borodin Sisoy Kapitonoviç (1883-1961)

5. Vasilyev Leonid Vasilyeviç (1891-1948)

6. Voronin Nikolay Pavloviç (1899-?)

7. Gerasimov Yevgeni Mihayloviç (1873-1949)

8. Golubintsev Aleksandr Vasilyeviç (1882-1963)

9. Grabbe Mihail Nikoloyeviç (1868-1942)

10. Domanov Timofey İvanoviç (1887-1947)

11. Duhopelnikov Platon Mihayloviç (?-1954)

12. Kononov İvan Nikitiç (1903-1957)

13. Krasnov Semyon Nikolayeviç (1893-1947)

14. Makarov Georgi Yemelyanoviç (1883-1958)

15. Moiseyev Mitrofan Alekseyeviç (1894-1984)

16. Morozov Vasili İvanoviç (1887-1950)

17. Polozov Boris Nikolayeviç (1888-1966)

18. Polyakov İvan Alekseyeviç (1886-1969)

19. Rubaşkin Aleksey Georgiyeviç (1895-1966)

20. Sidorin Vladimir İliç (1882-1943)

21. Tatarkin Grigori Vasilyeviç (1873-1947)

22. Fetisov Andrey İvanoviç (1875-?)

General Vrangel ve General Kutapov’un düşüncelerinin uzantısı olan “Obshestvo Gallipoliytsev” (Gelibolulular Cemiyeti) 2. Dünya Savaşı’ndan sonra da dünyada baş gösteren birçok siyasî olay ve hâdiselerde öne çıkmıştı ve çıkmaya da devam ediyor.

KAYNAKLAR

1. “Russkaya Voyennaya Emigratsiya 20-40 godov”, 1. Cilt, Moskova 1998, sayfa 546.

2. S. Drobyazko, A. Karashuk “Vostoçnıye Legionı i kazaçyi çasti v Vermahte” Moskova 2001, sayfa 6.