1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

PROF. SEFERCİOĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN

Orkun
Dergimizin Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Necmeddin Sefe rcioğlu, Ankara’da başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirmiştir. Sür’atli bir iyileşme gösteren arkadaşımıza geçmiş olsun der. sağlıklar ve mutluluklar dileriz.