1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

ORKUN VAKFI TOPLANTILARI

Orkun
ORKUN VAKFI’nın kış dönemi toplantılarına, Altan Deliorman’ın sunduğu “Ne idik, ne olduk, ne olmalıyız?” konulu toplantıyla başlandı. Altan Deliorman, Türklerde millî şuur anlayışının nasıl başlayıp geliştiğini, bugün ne duruma geldiğini ve gelecekte nasıl bir şekil alması gerektiğini örnekleriyle belirtti.

İkinci toplantının konusu, eğitimci-tarihçi Ali Ayçil’in “Bu toprakların değeri” hakkındaki konuşmasıydı. Ali Ayçil, fayda ile değer arasındaki farkı anlatarak, topraklarımızın bizim için taşıdığı değeri açıkladı.

17 Aralık ’ta açıklanan AB raporunun ertesi günü Yakan Cumalıoğlu, raporda belirtilen dayatmaların Türk milleti için taşıdığı hayatî tehlikeleri belirten bir konuşma yaptı.

25 Aralık 2004 günü araştırmacı Hulusi Özocak’ın “Atatürk Dönemi Malî Politikaları” konusundaki toplantı gerçekleştirildi. Özocak, Atatürk döneminde uygulanan malî politikaların millî çizgilerini dile getirdi.

Toplantılar, her Cumartesi günü saat 14.00’te Vakıf merkezinde yapılıyor. Dinleyiciler de soru sormak veya görüş belirtmek suretiyle konunun genişletilmesine katkı sağlıyorlar.

Nihad Sâmi Banarlı anıldı

Yıl boyunca sürdürülen Nihad Sâmi Banarlı’yı anma toplantılarının sonuncusu Türk Edebiyatı Vakfı tarafından tertiplendi. 8 Aralık 2004 günü yapılan toplantının konuşmacısı Altan Deliorman idi. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin ilgiyle takip ettiği konuşmasında, Altan Deliorman, Banarlı’nın hayatı, şahsiyeti, eserleri ve tesirleri konularına değindi. Deliorman, Banarlı ile olan hâtıralarını da naklederek, onun özellikle Yahya Kemal’le ilişkilerini dile getirdi.

Ömer L. Şekerli’yi kaybettik

Orkun yazı kurulu üyesi Ömer Lütfi Şekerli, 3 Aralık 2004 günü İstanbul’da vefat etti. Merhum, Adana’da doğup büyümüş, gençlik yıllarında, Kalem dergisini yayınlamıştı. Daha sonra MHP saflarında siyasî hayata giren Şekerli, anarşi ortamında boğazından kurşunlanmıştı.

Son yıllarını İstanbul’da milliyetçi faaliyetlere katılarak geçiren arkadaşımız, Orkun Vakfı’nın kurucularındandı. 4 Aralık günü toprağa verilen Ömer Lütfi Şekerli’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, kendisine rahmet dileriz.

ORKUN