1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Olaylara Bozkurt Bakışı

Hasan Orhan
Bir süre önce ORKUN’da çıkan bir yazı üzerine; kendilerini Türk Milletine, milliyetçi veya Turancı olarak tanıtmış bazı kişi oğulları, Sır perdesini yazan yazarla birlikte Orkun’a da inceden inceye serzenişte bulunmuş, yoğun bir eleştiriye kalkışmışlardı. Bu eli kalem tutan zevatın böyle huzursuz oluşları “Gocunmaları” hayret ve ilgiyle karşılanmış, topu topu bir yazarın, Türkçülüğün tarihî dergisi Orkun’da şahsî fikirlerini kâğıda dökmesinin ardından dört bir yandan eleştiri alması ve kapalı kapılar ardında ‘Orkun’ dergisinin de eleştirilmesi karşısında “Yarası Olan Gocunur” atasözünün akıllara gelmesine sebep olmuştur. Eleştirilerle birlikte çalakalem “IŞIĞIN GÜLLERİ” adında bir de yazının ivedilikle gönderilmesi ve karşı cevap şeklinde yayınlanması birilerinin milliyetçiliği, Turancılığı evresini çoktan tamamlayıp Fethullahçı olduklarını akıllara getirmektedir. Hattâ “Işıkçı” olduklarının düşüncesini beyinlerde hâkim kılmaktadır.

Türklerin binlerce yıllık “Turan” düşüncesini allayıp pullayıp kendi şahsî menfaatleri doğrultusunda kullanan Fethullah Gülen ve Işık Evleri hakkında basında sayfalarca yazı çıkmasına, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en yetkili ağızlarından bile bu okulların Türklükten ziyade belli görüşü temsil ettiğinin ve bu okulların kapatılmasıyla birlikte adı geçen şahsın da yargılanması gerektiğinin altı çizilmesine rağmen bu denli feryat etmenin anlamı ne?

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en yetkili ağızları her gün basın yoluyla Gülen’in irticacı olduğunu ve hattâ irticanın Gülen’le sınırlı olmayıp çok daha geniş bir yelpazeyi kapsadığını; Orgeneral Kıvrıkoğlu’nun bir gazetede çıkan “Sayılarını bilmiyoruz ama Devlet kademelerinde binlercesi var” demesine rağmen bu okullarla birlikte bu şahsın avukatlığını yapmanın ardında acaba ne gibi ilişkiler var?.. Övünç kaynağı olarak gösterilmeye çalışılan bu okullarda okutulan derslerde kaç saat Türkçe, kaç saat İngilizce, kaç saat İslâm tarihi, kaç saat Türk tarihi okutulmaktadır? Göstermelik İstiklâl Marşı ve Atatürk posterlerinin önünde çekilmiş tören filimlerinin ardında bu okullarda Atatürk yeteri kadar tanıtılıyor mu? Atatürk’le ilgili, Türkçülükle ilgili ders verilmekte mi bilen varsa öne çıksın...

Son zamanlarda eline kalıp alıp, “Yok efendim ben şu kadar konferans verdim.” “Şu kadar kitap yazdım. Şu kadar televizyonlarda endam gösterip konuşma yaptım.” “Şöyle milliyetçiyim, böyle Turancıyım” demekle olmaz. Gün bu gündür. Türklük Dünyası kuşatma altındadır. Türk Dünyası kültür emperyalizminin yoğun saldırısıyla karşı karşıyadır. Bir taraftan Arap milliyetçiliği, bir taraftan İran milliyetçiliği, diğer taraftan bunlar yetmezmiş gibi -İngilizlerin Türk diline hâkimiyet kurması ile bunalmış durumdadır. Nihayetinde Arap sempatizanlığı yatan bu çevreleri koruyup kollamak niye? İşte böyle, yüzde yüz Türk olmaya çalışmazsak ve de titreyip kendimize dönmezsek birileri kalkar Turan’ımızı “Müslüman Turan” “Kızılelmamızı” da “Yeşil Elma” yapar, biz de öylece bakakalırız.