1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Milli Şehit Kemal Bey İçin Göreve Davet

Orkun
Milli Şehit Kemal Bey İçin Göreve Davet

Kadıköy Kuşdilinde bir tarihî mezarlık. Bugün mahalle arasında kalan bu mezarlıkta mütarekenin o karanlık günlerinde idam edilen TBMM'nin "Millî Şehit" unvanını verdiği Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyin anıt mezarı bulunmaktadır.

Mülkiyeliler Birliği tarafından yaptırılan bu anıt mezar bugün, geçmişe ve tarihe saygısızlıktan geri kalmayan birtakım kişilerce kaderine terk edilmiş durumdadır. O tarihî mezarlıkta yeri ve kaydı kuydu dahi olmayan gecekondu şeklinde bir sözde türbedar binası mevcut. O anıt mezarın üzerine çamaşır ipi gerilip yıkanan çamaşırlar sergilenmektedir. Kendi kendini türbedar ilân etmiş kişinin inisiyatifine terk edilmiş bu mezarlıkta adak için her daim tavuk beslenmekte, kesilen adak tavuklarının pislikleri bu tarihî mekânda çirkin bir görüntü yaratmakta; diğer mezar ehline olduğu gibi Millî Şehidimiz Kemal Beye de saygısızlık yapılmaktadır.

Orkun Dergisi olarak 10 Nisan 1999 tarihinde ölümünün 80. yılında mezarı başında andığımız Kemal Bey için artık her 10 Nisan'da gençlerin sahiplenmesiyle anma törenleri yapılmakta; Kemal Beye sahip çıkılması bizleri ziyadesi ile mutlu kılmaktadır.

Ne var ki millî şehidimize olan görevimizi lâyıkıyla yerine getirdiğimizi söyleyememekteyiz.

Bu konuda öncelikle yapılması gereken hususlar:

1) Anıt mezarın çevre düzenlemesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Mülkiyeliler Birliği ve ilgili kuruluşlarca âcilen gerçekleştirilmelidir. Kaydı-kuydu olmayan, ne zaman, kimlerce, ne amaç doğrultusunda yapıldığı meçhul gecekondudan bozma türbedar evi ortadan kaldırılmalı; mezarın başına bir bayrak direği dikilip, Türk bayrağı dalgalandırılmalıdır.

2) Dosta düşmana bir vefa örneği gösterilmeli; sahte belgelerle, üyelerinin tamamı azınlıklardan oluşan bir mahkeme tarafından idama mahkûm edilip infazı gerçekleştirilen Boğazlıyan Kaymakamı millî şehidimiz Kemal Beyin idam edildiği Bayezit Meydanına heykelinin dikilmesine TBMM'nin karar almasını sağlamalıyız.

Bu karara destek temini için Türkiye genelinde imza kampanyaları başlatılması gerekmektedir.

Bütün millî kuruluşlarımızı, yayın organlarımızı, köşe yazarlarımızı bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.