1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Kürdistan Kuruldu mu, Kurulmadı mı?

Orkun
KDP lideri Mesut Barzanî’nin Ankara temsilciliği, “Kürdistan Devleti”ni tanıtan dosyaları pervasızca dağıtıyor. Bu temsilcilik, Ankara Ticaret Odası’nın Kuzey Irak hakkında istediği bilgileri “Kürdistan” başlığı altında verdi.

ATO’ya verilen dosyada “Kürdistan Ulusal Meclis Başkanı” Cevher Salim’in bir konuşması yer alıyor. Cevher Salim, bu konuşmasında “1991 yılında, ABD ve müttefiklerinin öncülüğünde Kürdistan kurulmuştur. 1991’de Kürdistan kurulduktan sonra ABD ve A rupa ülkelerinin himayesi altında kendi parlâmentomuzu oluşturduk ve yönetimimizi getirdik. Bulunduğumuz topraklar, artık Kürdistan Ulusal Hükûmeti’nin yönetimi altındadır” diyor.

KDP Ankara temsilciliğinin hazırladığı dosyada, fiilî Kürdistan hakkında bilgiler yer alıyor. Buna göre, yeni devletin nufusu 3 milyon 700 bin kişi, bütçesi 150 milyon dolar, memur sayısı 170 bin, güvenlik gücü (ordusu) 50 bin kişi, gümrük tarife cetveli hazır, bayrağı, millî marşı ve polis teşkilâtı var.

Ancak, KDP internet sitesinde yayınlanan bir harita, daha büyük hayâlleri dile getiriyor. Bu haritaya göre, Kürdistan, sadece Kuzey Irak’la sınırlı değil. Toprakları Gaziantep’ten Malatya’ya, Elazığ’dan Erzurum’a kadar uzanıyor, böylece bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi içine alıyor.

Bizim Ankara’daki hükûmetimiz ise “Bölgede bir Kürt devletinin kurulmasına kesinlikle müsaade edilemez” yollu beyanlarda bulunuyor. Halbuki, bu devlet, fiilen 11 yıl önce kurulmuş ve teşkilâtlanmış. Türkiye’den müsaade almaya ihtiyaç duymamış. (Yoksa, bu müsaade alındı da bizim mi haberimiz yok?). Habur sınır kapısından geçtikten sonra “Kürdistan’a hoş geldiniz” levhasını görmezlikten gelenler, bakalım KDP dosyasını okuduktan ve KDP internet sitesindeki haritayı gördükten sonra eski söylemlerine devam edebilecekler mi?

Beyefendiler, KDP mi sizi uyutuyor, yoksa siz mi bizi uyutuyorsunuz? Şunu bir açıklasanız da iyice anlasak.