1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Kitaplar

Orkun
TÜRK ULUS-DEVLET KİMLİĞİ

Türk sosyoloji ilminin seçkin siması Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın hacimli çalışmaları birbiri ardınca yayınlanıyor. Mayıs ayında da bunlardan ikisi okuyucu ile buluştu: Doğu ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı (624 sh.) ve Türk Ulus-Devlet Kimliği (528) sh.).

Prof. Türkdoğan, bu ikinci eserinde Türkiye’deki etnik grupları, Türk kimliğini, milletleşmeyi, milliyetçiliği, kültürel yozlaşmayı, millî kültürü, modernleşmeyi, elitizmi, millî kimlik ve ideolojik kirlenme konularını ele alıyor. Önsözde, Atatürk’ün “Türk milliyetçiliğinin dayanağı Türk topluluğudur. Millet de ortak dil, ortak kültür, ortak duygudur” sözüne dikkat çekiliyor. Bu bakımdan ulus-devlet modelinin kültürel biçimini belirleyen ana motifin Türk milliyetçiliği olduğu belirtiliyor.

Kitap IQ yayıncılık tarafından yayınlanmış

Tel: ve Belgegeçer:

0212 520 91 12,

e-posta:

info@iqkultursanat.hotmail.com.

www.ıqkultursanat.com.

Fiatı 20 YTL.