1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Kıbrıs Millî Koordinasyon Komitesinden Saygıdeğer Halkımıza ...

Yakan Cumalıoğlu
TÜRK tarihinde önemli günler vardır. İçine girmiş bulunduğumuz 2000 yılı içerisinde 15 Nisan 2000 tarihi de önemli bir gün olacaktır. O gün KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır.

KKTC'deki bu seçim, sıradan bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin ötesinde mânâ ifade etmektedir.

1878 yılının bir sabahı millî hudutların dışına itilip İngiliz'in insafına terkedilen Kıbrıs Türk'ü; kendi fikri sorulmadan yapılan bu haksızlığa ve daha sonraki Ada Türk'ünün eritilmesi, kaçırılması, adayı terketmeye zorlanması, yokedilmesi tehditlerine direnerek; 1959-60 Londra-Zürih antlaşmalarıyla önce varlığını tescil ettirmiş, daha sonra yaşanan kanlı olaylar pahasına yapılan direnişi takiben 1974 Mutlu Barış Harekâtı ve 1983 KKTC'nin ilân edilişi ile bugünkü konumunu elde etmiştir.

Kıbrıs Türk'üne çok görülen insan hakları ve TÜRK olarak doğma-yaşama hakkı; Kıbrıs Türk'ünün şuurlu, kararlı mücadelesi sonucu bileğinin hakkıyla elde edilmiştir.

Kıbrıs Türk'ü "Hak verilmez, alınır" sözünün gereğini yerine getirmiştir.

İşte bu mücadeleli, çileli, gözlerin Anavatan'a özlemle baktığı umutla beklenen yıllarda; Türk toplumu içinden çıkan liderlerden birisi bugün Cumhurbaşkanı olarak KKTC'nin başındadır.

Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş zorlukları, çileli yolları aşmış, bu sıfatı kendine yakıştırmasını ve haketmesini bilmiş, küçük Kıbrıs Adasına sığmayan bir büyük liderdir.

2000'li yıllarda Kıbrıs meselesini pek de TÜRK'e hayırlı olmayacak bir biçimde çözmek sevdasındaki batının isteklerine karşı koyabilmek; kıvrak manevralarla bazı oyunları bozmak, bu fırtınalı denizde gemiyi batmadan salimen güvenli bir limana sokmak için güvertede, dümende ehliyetli bir kaptana, lidere ihtiyaç olduğu herkesin malûmudur.

Mücadelenin, müzakerelerin başladığı andan itibaren "Kıbrıs Türk'ünün hakkını, bayrağı yere düşürmeden; Türk'lük şuur ve bilincinden zerrece inhiraf etmeyerek temsil etmiş bulunan sayın DENKTAŞ, bu son görevi de üstlenmeye hazır olduğunu beyan etmiş ve halkına açıklamıştır.

Diğer bütün Cumhurbaşkanı adayları da Kıbrıs Türk toplumu içinden çıkan pırlanta gibi değerli, o yüce makama lâyık kişilerdir. Kendilerine bu mücadelede başarılar dilerken; Kıbrıs Türk halkının, müzakerelerin hassas bir noktaya dayandığı şu sırada, batının oyununa düşmeden vereceği kararla, yalnız Kıbrıs Türk'ü için değil, Türk'lük âlemi içinde önemli bir yeri olan liderini tekrar seçeceğini, görevin inkıtaya uğratılmadan devamını sağlayacağını umuyoruz ve Türk Dünyasının mutlu geleceği için bunu bekliyoruz.

Bu umutla Anavatan'dan-Yavru vatan Kıbrıs'ımıza, Kıbrıs TÜRK'üne kucak dolusu sevgi ve saygılar sunarız.

"Türk vatanı bölünmez bir bütündür. Türk Kıbrıs bu bütünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Dil bir, bayrak bir, vatan bir oldukça bu beraberlik sürecektir."

Yakan CUMALIOĞLU

Kıbrıs Millî Koordinasyon Komitesi

Başkanı