1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Homeros “Atamız” İzmir’de

Mirat Özçamlı
Türkiye’mizde binlerce dernek, kulüp ve vakıf mevcut. Bazılarını şöyle zikredebiliriz: “Smyrna Kültür ve Dayanışma Der., Mezopotamya Kültür Der., Çağdaş Kadın Hakları Der., Türk-Yunan Dostluk ve Kardeşlik Derneği” vs. ve daha adlarını duymadığımız ve hangi gayeye matuf çalışmalar yaptıklarını bilmediğimiz hümanist kılıflı sayısız cemiyetlerin varlığından çoğumuz haberdardır. Ancak, bunların büyük çoğunluğu devletin kontrol ve murakabesinden uzak olarak kendi gaye ve istikametleri içinde faaliyet göstermektedirler. Bunlardan Fener Ortodoks Rum Patrikhanesi ile azınlıkların Osmanlı İmparatorluğu zamanında tesis ettikleri özel okullar ve hastenelerin de nasıl çalıştıkları ve hangi gayeye hizmet ettikleri Orkun dergimizde zaten çok zaman açıklanmış, yazılıp çizilmişti.

Şimdi de ünlü destan yazarı Homeros’un 2.4 m yükseklikte ve 3.6 m uzunluktaki iki parçalı mermerden oluşan devâsâ anıtı, İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Piriştina, anıtı yapan heykeltraş Prof.F.Özşen ve bazı ilçe belediye başkanları ile dernek yöneticilerinin katıldığı büyük bir merasimle “doğduğu topraklara” dikildi.

Şimdi bir düşünün; bu gibiler Hz.Meryem’in de mezarının Selçuk’taki Bülbül dağında bulunduğunu iddia ederek senelerce bu mezar palavrasını pişirip pişirip önümüze koydular, medya yoluyla bütün dünyaya duyurup inandırmağa çalıştılar ve içimizdeki birtakım saf insanlarla bilhassa entel denilen diplomalı cahiller bu masala inanarak alkış tuttular ve buraları kutsal yerler hâline getirmek suretiyle ülkemizi yabancılara peşkeş çektiler. Tâ Haçlı Seferlerinden beri oynanmakta olan bu tehlikeli oyuna son verip bu gafilleri ciddi şekilde uyarmanın zamanı gelmiştir ve geçmektedir.

Allah, güzel yurdumuzu bu gibilerden korusun.

Tanrı Türk’ü Korusun.