1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Ermenilere Arka Çıkan Avrupanın Arka Yüzü

Orkun
Lord Kitchener, Sudan'ı işgal ettiği zaman, İngilizler'in tüm dünyada Ermenilerin sözcülüğünü yaptıkları bir devirde, ülkede sükûnu sağlamak için eli silâh tutanbilen herkesin kökünü kazımıştı. Fransız arşivleri de Transvaal'de yerl li halktan onbinlerce kadın ve çocuğun toplama kamplarında açlıktan ölüme terkedildiklerinin resimleriyle dolu bulunmaktadır. İrlanda'lı Georges Chatterton-Hill'in 'Ord Och Bild' (1916, 561.s.) dergisinde yazdığına göre; İrlanda halkını katliamla ve İrlanda dışına göçe zorlayıcı yasalarla yok edemeyeceklerini anlayınca, İngilizler Hindistan'da uyguladıkları "Açlığa mahkûm etme" metodunu denemeye karar vermişlerdir. Nitekim 1841-1911 arasındaki 70 senelik dönem içinde İrlanda'nın nüfusu 8.196.597'den, 4.381.951'e düşmüştür."(42)

(İsmet Binark, Ermenilerin 'Asılsız Soykırım İddialarına' Cevap!... Ankara 1998.)

(42)Oden Hedin:Bagdad,Babylon,Ninive,Leipzig,1918,70s