1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Bu Hasrete Dayanılmaz

Orkun
Basından öğrendiğimiz kadarıyla IMF Türkiye Masası şefi, başkomiser Carlo Cotarelli, Türkiye’deki teftişini tamamlamış olup 25 Ağustostan sonra 3. gözden geçirme incelemesi için Türkiye’ye gelecektir. İki aylık bir hasret e katlanmak zorunda olduğumuzu üzülerek ifade etmekteyiz!..

•••

Türkiye’deki çalışmaları başarılı bulan Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn 9 Haziran 2000 tarihli mektubunda; Türkiye ziyaretinde kendisine gösterilen sıcak konukseverliğe teşekkür ederek “Türk programlarının iyi başladığını ancak sürdürülemediğini söyleyen herkesin hatalı olduğunu beraberce ispat edebileceğimizi ümidediyoruz; bu kadar kararlı olmayı sürdürürseniz, programınızın reklâmını sağlamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Önümüzdeki zaman diliminde bu iltifatlara mazhar olanlardan, tarihin ve Türk insanının nasıl bahsedeceğini düşünmek bile bizi kahrediyor.