1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Batıdan Kaynaklanan Sapık Bir Tarikat

Osman Kılıçkıran
Bu çalışmada satanizm tarikatının mahzurlu yanlarını vurgulayanbilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Dünyada değişik din ve inanç sistemlerine bağlı yüzlerce tarikat mevcuttur.

Bu tarikatlardan biri de, Türkiye’nin gündemine 2000’li yıllara girerken yerleşen satanizm tarikatıdır.

Satanizm tarikatının tarihî geçmişini, hangi ülkelerde nasıl faaliyet gösterdiğini, felsefesinin kökenlerini ortaya çıkarmak ayrı bir araştırma konusudur.

Biz, satanizmin ana kuralları ile ilgili bazı bilgiler aktaralım:

Modern satanizm, Anton Szandor Lavey ile başlar. 30 Nisan 1966’da Walpurgisnacht’ta Satan Kilisesi’ni kuran Lavey, satanizmi tarih boyunca hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma getirdi. Geçen yıllarda (1997) ölen Lavey, satanist felsefesini anlattığı 3 rehberle müritlerine yol gösteridi. “Satanizmin 9 İlkesi”, “Satanizmde 9 Günah”, “Dünya’daki 11 Satanizm Kuralı” adını taşıyan rehber satanistlere yol gösteriyor.

9 ANA KURAL

1. Şeytan, yasaklayıcı değil, affediciyi temsil eder.

2. Şeytan boş hayâllerin değil, asıl gerçekliğin temsilcisidir.

3. Şeytan, iki yüzlü hilekârlığı değil, bilgeliği temsil eder.

4. Şeytan, nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil, hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder.

5. Şeytan, kötülüklere karşı öbür yanağı dönmeyi değil, intikamı simgeler.

6. Şeytan, sapık vampirler için duyulan kaygı yerine sorumluya karşı sorumluluğu temsil eder.

7. Şeytan bazen insanı bazen de hayvanı temsil eder, bazen de bundan daha kötü olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edelir. Ancak ruhanî ve düşünsel gelişiminden dolayı tüm hayvanların en haini olarak nitelendirilir.

8. Şeytan günah diye nitelendirilen ve fiziksel, aklî ve duygusal zevklere neden ol an tüm zevklerin simgesidir.

9. Şeytan, kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.

11 TEMEL İLKE

1. Sorulmadıkça kimseye nasihat ve bilgi verme.

2. Dinlemek istediklerinden emin olmadıkça kimseye derdini anlatma.

3. Başkasının evinde ona saygı göster, aksi takdirde gitme.

4. Evindeki misafir seni üzerse ona zalimce davran.

5. Karşındakinden sinyal almadıkça cinsel ilişkiye girme girişiminde bulunma.

6. Başkasına ağır geldiği ve kurtulmak istediğini söylediği şeyler hariç, kendine ait olmayan hiçbir şeyi alma.

7. Arzularını elde etmeni sağlayacak şekilde kullandığın sürece büyünün gücüne inan.

8. Kendini muhatap etmeye gerek görmediğin hiçbir şeyden şikâyet etme.

9. Küçük çocukları incitme.

10. Saldırısına uğramadığın sürece insan olmayan hayvanları öldürme.

11. Açık bir arazide yürüdüğünde kimseyi incitme. Birisi canını sıkarsa ona durmasını söyle. Durmazsa ona saldır.

9 BÜYÜK GÜNAH

1. Aptallık. 2. Gösterişçilik. 3. Tekbencilik. 4. Hilekârlık. 5. Düşünmeden inanmak. 6. Kim ve ne olduğunu unutmak. 7. Eski ve gerçek inanışları unutmak. 8. Zarar veren gurur. 9. Estetik yokluğu.

Toplumda Şeytana tapınma olarak adlandırılan satanizm 3 ana kategoriye ayrılır:

1. Dinî Satanizm: Kendilerini satanist olarak tanımlayan grupların 3 temel mezhebi vardır: Şeytan Kilisesi, Şet Tapınağı ve Şeytanî Özgürlük Kilisesi.

2. Ortaçağ ya da Gotik Satanizmi: Bu inanışta Hristiyanlıktaki Şeytan kavramı ile eski çağların pagan kültüründeki Şeytan anlayışı birleştirilir. Çocukların öldürülmesi, ruhun Şeytan’a satılması gibi ayinlerin yapıldığına inanılır.

3. Popüler Kültür Satanizmi: Ortaçağ satanizminin modern çağın yenilikleriyle karıştırılmasıyla oluşturulan bu mezhepte de iki akım görülür. İlki Gençlik Satanizmi’dir. Şeytana tapma ayinleri yapılır ve satanizmle ilgili çeşitli eğlenceler düzenlenir. İkinci akım ise Çağdaş Satanist Efsaneler olarak adlandırılabilir.(1)

BASINA YANSIYAN

BİRKAÇ SATANİST OLAY

“Satanistler bugüne kadar birçok olaya karıştılar. Rusya’da Yeltsin, Çernomirdin’i görevden alıp yerine Sergei Kiriyenko’yu atayınca ülke karışmıştı. Çünkü onun satanizmin bir versiyonu olan Sicientologist tarikatından olduğu söyleniyordu. Ancak Kiriyenko, iddiaları reddetti.

Zambia’da bir Hristiyan Derneği’nin “ensest ilişkiler” üzerine yaptırdığı bir araştırmaya göre, ensest ilişkilerin yüzde 6’sı satanizme bağlıydı.

Amerika’da satanist Patrick Granaghan, 13 yaşındaki Alison White’ı öldürdükten sonra yakalandı. Polise şunları söyledi: “Ölüm emrini şeytan verdi. Öldürdüğüm her küçük kız için cehennemde 12 dakika daha az kalacaktım.”

Rusya’nın Tyumen kentinde, polis, bir yılda 36 gencin kendini astığını tesbit etti. Gençlerle ilişkiye giren 40 yaşındaki bir adam, gençler arasında satanizmi yaygınlaştırmak ve bazılarını “kendini kurban etmeye” zorlamak suçuyla tutuklandı.

3 yıl önce Atina’da satanist 2 genç, 3 kişi öldürdükleri için ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Dünya deterjan devi Procter and Gamble, 19 Mart 1991’de, amblemlerini satanistlerin sembolüne benzeten ve bu yönde kampanya yürüten James-Linda Netwon çiftinden 75 bin dolarlık tazminat kazandı(2). “En son 21 Haziran 1999’da Ataköy 9. Kısım’da bir apartmanın 14’üncü katından el ele tutuşarak aşağı atlayan İstanbul Alman Lisesi öğrencisi Aslı Yardımcı ile Alp Cenan Yuğaç’ın ölümünde yine satanistlerden söz edildi.

Son olarak, polis, kendilerine “satanist” diyen gençlerin “ibadet” yeri olarak kullandıkları belirlenen Ataköy 9. Kısım’daki tarihî ispirto fabrikasına geceyarısı baskın düzenledi, vücutlarını boyamış ve çırılçıplak hâlde 4 genç satanist ayini yaparken yakalandı.

Gençlerin Bakırköy Asayiş Ekipleri’nden sonraki durağı Terörle Mücadele Şubesi oldu. Burada da öğle saatlerine kadar sorgulanan gençler daha sonra yeniden ilk gözaltına alındıkları Ataköy Karakolu’na getirildiler. Hepsi 17 yaşında olan gençlerin ailelerinin, çocuklarını aramak için karakola gelmemeleri dikkati çekti. Ataköy Karakolu’ndan serbest bırakılan gençlerden üçü yüzlerini saklarken, Mehmet Ali Akgül adlı genç basın mensuplarına açıklama yaptı. Akgül, satanist olmadıklarını iddia ederek bir kaset kapağının çekimi için ispirto fabrikasında bulunduklarını söyledi(3).

SATANİSTLERLE İLGİLİ BİR YORUM

“Bugün Türkiye’deki bütün melanetlerin kamufle edilmesinde din mutlaka kullanılıyor. “Şeyhim emretti, ben çocuğumu öldürdüm” diyen bir adamın durumu bu çocuklardan (satanist) daha mı iyi? Allah’ın dini işlemezse, dejenere edilirse, manipüle edilirse, istismar edilirse, yozlaştırılırsa, Şeytan’ın dini egemen olur. Türkiye’de satanist çocuklar, bu şişen irinli balonun patlamasıdır”(4).

SONUÇ

İnsan hak ve hürriyetlerini çiğmememek kaydıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şeytana tapan “satanist” gruplarla ilgili hutbesine katılıyoruz.

Bütün camilerde okunması için hazırlanan hutbede şunlar vurgulanıyor:

“Şeytana tapmanın temelinde manevî boşluk ile ailelerin evlâtlarıyla ilgilerinin yetersizliği yatmaktadır. Satanizm gibi imansızlık, ahlâksızlık ve bilgisizlikten kaynaklanan akımların ortadan kaldırılması için tüm gerçekçi tedbirlerin milletçe ve devletçe alınması önem arzetmektedir”(5).