1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

2004 yılı dizini

Orkun
(Orkun’un 2004 yılına ait sayılarında yayımlanan yazılar ve yazarları)

Siyah puntolu yerler yazar adını, beyaz puntolu yerler yazı başlığını, sondaki rakamların ilki yazının yayımlandığı sayıyı, ikincisi o sayıdaki sayfa numarasını göstermektedir. İmzasız yazılar, ayrı bir bölüm hâlinde ve dergi sıra numarasına göre düzenlenmiştir.

Adıgüzel, Hüseyin

Ne olur, ne olmalıdır? 71/15

Kaynayan Kazan 72/20

AB masalı ya da egemenlik 73/25

Aralık 2004 milât olacak mı? 74/16

Ayvalık’ta bir şeyler oluyor 81/11

Resmî bakış 82/13

Ak, Gülsüm

Kitaplar 75/50

Kitaplar 76/50

Kitaplar 81/46

Aksay-Kebabcıoğlu, Süheyla

"Türk" adı sonsuza kadar yaşayacaktır 74/45

Türk diline sahip çıkalım 77/42

Türk ülküsü veya Kuvay-ı Milliye 78/41

Türk milliyetçiliği bayrak olmalı 80/49

Aslan, Cengiz

Görsel-işitsel iletişim 80/46

Türklük bilinci 82/44

Atun, Ali Fikret

Yunan dostluğu gerçek mi? 72/4

Kıbrıs 75/31

Ayan, Ergin

Tarih felsefesi (I) 79/24

Tarih felsefesi (2) 80/38

Bâkiler, Yavuz Bülent

Sevmediğim kelimeler 80/17

Candoğan, Tayfur

İslâm geleneğinden ve Şamanizmden

birer tutam 82/42

Cumalıoğlu, Yakan

KKTC seçimleri üzerine 71/11

Saklanan gerçekler ve cenazeyi

kaldıracak imam 73/19

Çavuşoğlu, Yağmur

Yaşasın hainlik 75/4

Türklüğün kalbi Diyarbakır’da attı 77/26

Hakkımız bakidir 82/11

Çetin, Faruk

Atatürk sağ olsaydı 71/47

"Türk" sözünün kökü ve mânâsı 72/39

Hazarlar üzerine notlar 73/43

Ey şanlı Türk Bayrağı 74/37

Çetinoğlu, Oğuz

Kayıt dışı ekonomi 71/29

Enflâsyon muhasebesi 72/26

Bu işin sonu iyi değil 73/23

Sayın Başkan 74/11

Takas/trampa, barter ve klirink sistemi

ile ticaret 75/21

AB genişliyor mu, zayıflıyor mu? 76/12

Gelir dağılımı 77/22

Büyüme hızı 78/27

Demiryolu 79/19

Osmanlı döneminde dış borçlar 80/23

Dış borçlar 81/30

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde

yeni dönem 82/21

Çınkı, Mustafa

"Türkiye’yi esir ülke yaptırmayız" 81/21

Çongur, H. Rıdvan

Milliyetçilik ve yeni bir bakış 75/42

Olumlu düşünüş biçimi ve insanımız 76/27

Konuşma eğitimi ve gerçeklerimiz 77/39

Cumhuriyet ve demokrasiye geçiş 78/43

Atatürk’ü anlamak 81/18

Atatürk’ü anlamak 82/31

Deliorman, Altan

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (I) 71/35

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (2)

"Biz İstanbul’a da geleceğiz" 72/34

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (3)

"Göktürklerin Bismark’ı" 73/31

Tarihimizin efsane şahsiyetleri (4)

Demir yumruklu sultan 74/31

"Söz verdim mi tutarım" 75/36

Güneyli yiğit 76/38

Bir büyük Türk milliyetçisi 78/4

Demiral, Nusret

Terör (Devletin Gücü) 72 2/13

Sorgu ve "Türk yargısı" 73/21

Yeniden Yapılanma "Üniter yapı düzeni" 74/10

Yolumuzu çizmek-Yeni

yolumuzdaki çizgi 75/10

Aydınlık yolda "Yeni bir çalışma" 77/14

Yargı-itibar 80/12

Demirci, Nefi

Kerkük’e son ziyaretim 71/31

"Federe Devlet"in adının konma

zamanı geldi mi? 72/15

Kerkük Türk toprağı mı? 73/12

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı

(Cemiyeti Akvam) ve Türkler 74/18

Geçici anayasa: Irak’ın yeni

yönetim yasası 75/18

Niçin bu durumlara geldik? 76/20

14 Temmuz 1959 77/17

Meselenin altında yatan gerçekler 78/29

Herkes Kerkük’e sevdalı, ya o kime? 79/21

Belgelerle Kerkük’ün kimliği 80/14

ABD, Telafer ve Kürt oyunu 81/27

Milletimi bekleyen tehlike 82/18

Denizli, Altan

Atatürk dönemine geri dönmeliyiz 81/25

Donuk, Abdülkadir

Hocam Kafesoğlu 78/6

Erden, Ömer

İstiklâl Marşı’nın kabulü 74/41

Gayretullah, Hızırbek

Tarih akışında 71/41

Gök, Seher

Ermeni meselesi 76/48

Gökalp, Mehmet

Haçlı zihniyeti ve Gazi Ömer

Fahrettin Paşa 80/44

Gökçen, Salim

Ortodoks Teoloji Akademisi 71/22

Ortodoks Teoloji Akademisi (2) 72/28

Bartholomeos, Ruhban Okulu ve

Ekümenizm 73/34

"Hoşgörü" ve "tolerans" kavramlarına

Patrikhane yorumu 74/23

Megali İdea ve Yeni Roma yolunda 75/15

Avrupa Birliği ve Patrikhane 77/32

Yunanistan’ın talepleri 78/31

Balkanlarda bölgesel yaklaşım 82/35

Gökçin, Muammer

George Soros parmağı 71/17

Gömeç, Saadettin

Türk tarihinin kahramanları: XIX

Tonga Tigin 71/38

Uyuşturucu belâsı 72/22

Türk tarihinin kahramanları: XX

Köl Tigin 73/29

Türk tarihinin kahramanları: XXI

Bilge Kagan 74/28

Orkun’daki büyük kurgan 75/25

Türk tarihinin kahramanları: XXII

Ozmış Tigin 76/36

Türk kültürü açısından önemli bir buluş 77/30

Türk tarihinin kahramanları: XXIII

Moyun Çor 78/34

Ergenekon 79/28

Türk tarihinin kahramanları: XXIV

Tun Baga Tarkan 82/29

Gültepe, Kâzım

Uyuşturucu ve Türk gençliği 72/24

Günay, Arzu

Ermeni iftiraları 74/34

İlhan, Suat

Annan Plânı 72/8

AB’nin Hristiyanlık özelliği 77/8

İmamoğlu, Ertuğrul

Sayın Reha Oğuz Türkkan Hoca’ya

açık mektup 74/26

Kafa, Güçer

Izdırabı paylaşmak 73/49

Kafesoğlu, İbrahim

Otoriter devlet ve demokrasi 78/12

Kantarcı, Şenol

Terör-medya-devlet 71/19

Soykırım endüstrisi İsviçre pazarında 73/45

Bir milyon Azerbaycan Türkü AİHM’ne

başvurmalıdır 77/10

Kıbrıs Laboratuvarı (1) 80/28

Amerikalı başkan adaylarının değişmeyen

Ermeni kartı 81/32

Büyük Orta Doğu Projesinde de

Holywood atakta 82/15

Karaca, Şükrü

Millî Şehit Kemal Bey ve bir "meslekdaş" 74/21

Bayrak aşkı ve Belene mahkûmunun

hâtıraları 75/29

Fethetmeden dönmeyeceğiz 77/28

Bir anayasa varakası 78/39

Türk seciyesi ve Bozkurt 79/34

M. Kemal Atatürk 81/17

Karaer, Taha Hünkâr

Türkiye üzerinde oynanan oyunlar 81/35

Kazanlı, Turan

Gezegenler arası bir gezinti 79/10

Keskin, Alptekin

Yeniden dirilişin simgesi 76/29

Kılıç, Altemur

Millîleşmek mi? Millîleşmemek mi? 72/11

Gerçek mi, karabasan mı? 75/6

Kılıç, Olcay Nuhuz

Liderlik üzerine düşünceler 76/46

Türkçe ilim dili mi? 80/33

Yabancı dil öğrenimi 81/39

Kotak, İsmet

Türkiyem diyen kaç kişi kaldık ki? 73/37

Külebi, Ali

Önlem alma, risk alma ve

bölgesel güç olma 79/36

Moralıgil, Celâdet

Altemur Kılıç olayı 79/16

Çanakkale ve Necef 80/19

Atatürkçülük tartışmaları 81/13

Olcay, Nuhuz

Hazar rüzgârı 73/40

Orhan, Hasan

Türk Dünyası Kadınları Ankara’da

bir araya geldi 71/43

"Kerkük kaybedilirse Kürt

devleti kurulur" 82/39

Ortaş, İbrahim

Olaylara ve hayata bütünsel bakabilmek 80/35

Özçamlı, Mirat

Neler kaybediyoruz? 79/42

Savaş, Gökhan

Sosyolojik araştırmaların yetersizliği 72/50

Batılılaşmak mı, Batıcılık mı? 74/48

Savaş, Metin

Türkiye ve Batı Türklüğü (1) 79/4

Türkiye ve Batı Türklüğü (2) 80/25

Türkiye ve Batı Türklüğü (3) 81/36

Türkiye ve Batı Türklüğü (4) 82/25

Savaşeri, Cengiz

Vizede karşılıklılık 79/50

Sefercioğlu, Necmeddin

Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu 71/45

Çiftçioğlu Nejdet Sançar 72/31

Alparslan Türkeş 74/38

Adnan Cahit Ötüken 75/39

Hamza Sâdi Özbek 76/33

Remzi Oğuz Arık’ın yayınları üzerine 77/36

Abdullah Savaşçı 78/36

Ali Uygur 79/40

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 80/42

"Serdengeçti" Osman Yüksel 81/40

Türkçülük yolunda harcanan bir ömür 82/23

Sinanoğlu, Oktay

Türbeler, Türbeler... 73/10

Şahin, Nevruz

Nevruz Bayramı 73/27

Şahin, Osman

Türkiye-ABD-İsrail üçgeninde Orta Doğu 74/43

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez

bir bütündür 76/18

Azınlıkların gayretleri 78/46

Şengönül, Osman

Yine Kerkük sorunu üzerine 72/16

Şimşir, Nahide

Bağdad’ın ehemmiyeti 75/45

"Kürdistan" tabiri 76/23

Şimşir, Sebahattin

Mehmet Emin Resulzade 71/49

Azerbaycan kamuoyunda Kıbrıs 72/43

Hüseyinzade Ali Bey (Turan) 73/47

Arapların Türklere karşı

değişmeyen tavırları 75/23

Musul meselesi ve İngiltere ile Rusya 76/25

Azadlık yolundan vesikalar 78/50

Azize Caferzade (1921-2003) 79/44

Payitaht Gence’ye 81/47

Tanrıdağlı, Yıldız Ayça

"Ne Mutlu Türk’üm diyene" 79/32

Tat, Orhan

Avrupa Birliği mi, Türkiye’nin birliği mi? 72/37

Hakikat nerede? 76/32

Turan, Lütfi Ömer

Şark Meselesi ve Güneydoğu sınırlarımız 72/45

Yaşayan Ölüler 73/39

Bizans değil, Turan 81/49

Beklenen lider 82/46

Tüfekçioğlu Turgay

Çare: Milliyetçi, çağdaş, güçlü

Türk Devleti 71/4

Orta Doğu Birleşik Devleti 74/4

Neden hayır? 75/8

"Tarih almak" 76/9

Türkistan gezisi 77/20

Türkler 78/23

Altın elbiseli adam 79/12

Türkiye ve Avrupa Birliği 80/6

Bursa’da üç genç Kuvay-i Milliyeci 81/4

Gübre şerbeti 82/4

Türkdoğan, Orhan

Ulus-devletin yolu kesiliyor mu? 71/6

Kültürel milliyetçilik ve siyasal İslâm 76/4

Gençliğin siyasallaşması 77/4

Muhtaç olduğumuz atılım 78/15

Türkkan, Reha Oğuz

Ülkü ateşine yeni nefes 71/25

Seçimler Türkçü partilere

gülümseyecek mi? 72/18

Kıbrıs konusunda temel yanlış 73/16

Milliyetçiliğe genetik ve psikoloji

açılarından bakış (1) 74/13

Milliyetçiliğe genetik ve psikoloji

açılarından bakış (2) 75/12

60 yıl öncesinin anılması ve sonrası 76/14

Rusların işgali altındaki Türklerin

kimliğini eritme politikası 77/24

Kürt sorununa çözüm bulunabilir mi? 78/21

Evren düzeninden millet varlığına giden çizgi 79/9

Tarihe sual soran tarihçiler 80/10

Süper devlet olayı ve Türk geleceği 81/9

Eşitlik kavramı 82/9

Uzun, Banu

Kıbrıs’ta neler oluyor? 72/41

Yaman, Ahmet

Önce "Türk", sonra "Türkiyeli"

ya daha sonra? 78/19

Yıldırım, Mustafa

9 Eylül bağımsızlık gününde

koloniciler İstanbul’da 80/4

Yılmaz, Muammer

Ahmet Vefik Paşa 76/42

Atatürk ve Milliyetçilik 77/44

Coğrafyada Türkiye 78/48

Milletler ve millî siyaset 81/50

Zeynalov, Ferhad

Akt: Gedikli, Yusuf

Şor, Baraba, ve Çulım Türkçeleri 72/46

Tofa (Karagas) Türkçesi 75/47

Tuva Türkçesi 77/46

Hakas Türkçesi 79/46

İMZASIZ YAZILAR

2002 Kasım seçimleri

üzerine düşünceler 71/4

“Milletleşme” ne demek? 72/19

Aydınlar Ocağı ateş hattında 73/4

Orkun’a gelenler 74/50

"3 Mayıs"ı nasıl kutlayalım? 75/11

Nihayet… Truvalılar da "Türk" oldu 76/37

Türkçenin Zaferine Doğru 76/25

Meğer Kürtçe edebî dilmiş 77/9

Nihayet sözlerini tuttular 77/41

Terör yandaşları dışarda,

karşıtları zindanda 77/43

AB'nin son çifte standardı 77/21

Assompsion mu? O da ne? 77/16

Bu sistem düzeltilmeli 77/43

Prof. Dr. Kafesoğlu için ne dediler? 78/12

Satıyoruuuz! 79/39

Türk cumhuriyetleri ile

ekonomik ilişkiler 80/13

Buna "Türkçe" mi diyorsunuz? 80/18

Ey Türk! Toprağına sahip çık 80/45

Kültür yozlaşması 81/43

Ankara’da Orkun Şöleni 82/20

Diyarbakır’da neler oluyor? 82/12

KKTC sonsuza kadar yaşayacaktır 82/43

Yunandan dost domuzdan post... 82/19

Atsız’a saygı duruşu... 82/51