İletişim

İletişim

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Serkan Akgöz

Düzeltmen
Ömer Göksoy

Yayın Türü
Aylık Yerel Süreli

İletişim Bilgileri
Telefon : 0546 683 1944
Bilgi : bilgi@kavgamiz.com
Yazı İşleri : yazi@kavgamiz.com
Dağıtım : dagitim@kavgamiz.com

İdârehane
Kuştepe Mah. Benek Sok. Nu : 22/2
PK : 34387 – Şişli / İstanbul